Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

9. december 2014

Computerspil og spildynamikker i undervisningen

Formidlingsnetværket for Spilbaseret Læring I Skolen (SLIS) inviterer til et seminar, der præsenterer den nyeste forskning og praksiseksempler på innovative måder at arbejde med computerspil og spildynamikker i folkeskolen. Programmet veksler mellem korte præsentationer, gennemgang af deltagernes idéer til at arbejde med spil i undervisningen og en afsluttende diskussion.

Sted: 

  • København
26. maj 2014

It- og mediedag 2014

Kom og få idéer og inspiration i innovative og interaktive rammer på IT-Universitetet. Målgruppen er både grundskole og gymnasiet, så vælg oplæg og workshops som er relevante for dig!
20. maj 2014

Klar til den nye skoledag

Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps inviterer i samarbejde med UCC kommuner og folkeskoler i København til en konference omkring den længere og mere varierede skoledag.

Sted: 

  • København
14. maj 2014

Tegn på sprog - literacy og sproglig diversitet

Konference om projektet "Tegn på sprog", der følger fem flersprogede klasser fra 0. til 5. klasse og undersøger muligheder for at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning, der tilgodeser alle børns sproglige erfaringer.
1. maj 2014

Konference: Elevcentreret skoleledelse

På konferencen kan du møde den new zealandske professor Viviane Robinson og tre danske eksperter, der sætter fokus på elevcentreret skoleledelse.

Sted: 

  • København
29. april 2014

Gå-hjem-møde om kompetenceafklaring (screeningssamtaler)

En screeningssamtale er en kompetencesamtale, der afdækker en lærers kompetence i et fag, som læreren har undervisningserfaring i, men ikke har en formel uddannelse inden for (linjefag). Har du brug for hjælp til at få overblik over din skoles/din kommunes lærerressourcer? Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvordan screeningssamtaler kan afdække en lærers undervisningskompetence i fag,...

Sted: 

  • København
28. april 2014

Vejledning på tværs

Fyraftensmøde, hvor der sættes fokus på erhvervsuddannelsesrefomen og de vejledningsmæssige udfordringer.

Sted: 

  • København
23. april 2014

Læsedage 2013-2014 – Grundskolen

Konference om litteraturfortolkning i en inkluderende danskundervisning. Oplæg ved Susanne Arne-Hansen og Dorte Østergren-Olsen, lektorer ved UCC.

Sted: 

  • København

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.