Vidensdag om praktikken i pædagoguddannelsen

Københavns Professionshøjskole inviterer i samarbejde med BUPL, Socialpædagogerne og Landsforeningen for socialpædagoger til vidensdag om praktikken i pædagoguddannelsen.

Praktikken udgør en tredjedel af professionsbacheloruddannelsen til pædagog. Derfor er praktikken et afgørende element i det aktuelle arbejde med at løfte kvaliteten af uddannelsen. Med vidensdag om praktikken i pædagoguddannelsen inviterer vi dig til dialog og erfaringsudveksling om, hvordan vi kan styrke praktikken som læringsrum. Gennem oplæg og workshops vil vi undersøge: Hvordan kan vi skabe en stærkere kobling mellem teori og praksis? Hvordan kan uddannelsesinstitution og praktiksted styrke samarbejdet om den studerende? Samt høre hvad forskningen siger om praktik som læringsrum på pædagoguddannelsen.

Du kan bl.a. høre fem studerende fra pædagoguddannelsen fortælle om deres perspektiv på og erfaringer med praktikken, og Martin Bayer fra Københavns Professionshøjskole giver et forskningsperspektiv på praktikken i pædagoguddannelse.

Du kan desuden deltage i én af følgende workshops med perspektiver fra både pædagoguddannelsen og praksis:

  • Studerende anno 2018 – forventningsafstemninger
  • Når samarbejdet bliver vanskeligt i og omkring praktikken
  • Det gode samspil mellem de to læringsrum i uddannelse og praktik.
  • Prøven i praktikken – hvordan udprøver vi professionskompetencer
  • 4. praktik og metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis
  • IRIS-Connect – et redskab til refleksion over og udvikling af egen praksis
  • Forskellige tilgange til vejledning i praktikken
  • Skriftlighed i praktikken. Hvad er meningsfulde krav og produkter i forhold til professionskompetence?

I løbet af eftermiddagen sætter vi fokus på, hvad der er godt, og hvad der kan blive bedre, og på hvordan vi sammen kan løfte udfordringerne.

Program

Kl. 13.00-13.20

Åbning og rammesætning
v/ dekan Annegrete Juul, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

 Kl. 13.20-13.35 De studerende på pædagoguddannelsen anno 2018
v/ lektor og praktikkoordinator Birgitte Højbjerg, Institut for Pædagoguddan­nel­se, Københavns Professionshøj­skole
Kl. 13.35-14.00 De studerendes perspektiv og erfaringer med praktikken – interview med fem pædagogstuderende
Kl. 14.00-14.30 Et forskningsperspektiv på praktikken på pædagoguddannelsen
v/ viceinstitutchef Martin Bayer, Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole
Kl. 14.30-14.50 Pause med kaffe/te mv. herunder transport til workshops
Kl. 14.50-15.35 Parallelle workshops med fokus på forskellige aspekter af praktikken og konkrete erfaringer fra praksis
Kl. 15.35-15.40 Transport fra workshops til det fælles lokale
Kl. 15.40-16.00 Hvad er godt, og hvad kan blive bedre – opsamling og debat
v/ dekan Annegrete Juul, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole
Kl. 16.00 Farvel og tak for i dag

Workshops


Studerende anno 2018 – forventningsafstemninger
En mulighed for at drøfte oplæg fra Birgitte Højbjerg og interview med de studerende, herunder god praksis ift. udfordringer og muligheder omkring praktikken.

Når samarbejdet bliver vanskeligt i og omkring praktikken
Gode eksempler på, hvordan den vanskelige praktik håndteres, og hvordan vi samarbejder om det.

Det gode samspil mellem de to læringsrum i uddannelse og praktik
Det gode eksempel på, hvordan man kan skabe et samspil ml. uddannelse og praktik, hvor uddannelsen og praktikstedet komplementerer hinanden – fokus på rammer og tilrettelæggelse.

Prøven i praktikken – hvordan udprøver vi professionskompetencer
Hvordan afvikler vi bedst muligt en prøve i praktikken, som tager højde for, at det er kompetencer, der udmøntes i praksis, som skal prøves i et undervisningslokale, herunder roller og ansvar i udprøvningen.

4. praktik og metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis
Introduktion til og drøftelse af, hvilken rolle praktikstedet spiller i den 4. praktik; praktikstederne har muligheder for at komme med undersøgelsestemaer til de studerendes bachelorprojekt. Hvordan udnytter vi dette potentiale bedre, så det kan blive fælles udviklingsprojekter, herunder anven­delse af metode- og  analyseværksteder, der også er åbne for praktikinstitutionerne.

IRIS-Connect – et redskab til refleksion over og udvikling af egen praksis
Introduktion til og drøftelse af de muligheder, som videoredskabet IRIS-Connect giver ift. at styrke praktikken. Præsentation af nye muligheder til refleksion over egen praksis, der kan bidrage til at kvalificere vejledningen i praktikken.

Forskellige tilgange til vejledning i praktikken
Vejledning kan foregå på forskellige måder og i forskellige situationer. Erfaringsudveksling og drøftelse med fokus på de forskellige gode måder at gribe vejledning an på med henblik på at udvide vejledningsbegrebet.

Skriftlighed i praktikken. Hvad er meningsfulde krav og produkter i forhold til professionskompetence?
Hvordan afspejler de skriftlige opgaver i praktikken bedre de krav og skriftlige produkter, som dimittenderne vil skulle håndtere i professionen (professionskompetence).

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 15. november 2018 kl.
13:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg, lokale W4.15
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig

Målgruppe: 

Praktikvejledere, ansatte i kommunale forvaltninger, praktikkoordinatorer og undervisere på pædagoguddannelsen, repræsentanter fra de faglige organisationer og studerende på pædagoguddannelsen

Type: 

  • Konferencer

Kontakt