Vejledning på tværs

Fyraftensmøde med temaet: "Profession vejleder", v/Anders Ladegaard, formand for UU Danmark.

I en tid hvor vejledningslandskabet er i opbrud og de kendte strukturer og professionaliseringstiltag fra vejledningsreformen 2004 er under afvikling, har UU Danmark blæst til kamp for den professionelle vejledning gennem en række initiativer. Baggrunden er ikke mindst det øgede politiske greb om vejledningen, som har forrykket balancen mellem individ-og samfundsperspektivet i forsøget på at gøre vejledningen til et politisk redskab til realisering af akutte samfundsmæssige behov.

De står fx – sammen med Rie Thomsen fra DPU – bag en såkaldt professionsbeskrivelse, som beskriver hvad den professionelle uddannelsesvejledning af unge har til formål og hvad den kan. De har etableret en Tænketank, som ”skal overbevise vores folkevalgte om nødvendigheden af at igangsætte et nationalt indholds-og rammearbejde for fremtidens professionelle vejledning og karrierelæring i et livslangt perspektiv”. Og endelig har de for nylig afholdt en Professionsdag om den professionelle uddannelsesvejledning og indbudt til drøftelser blandt vejledere og ledere af særlige kendetegn ved den professionelle vejledning, opfattelsen af professionsidentitet – og vejledningens DNA i det hele taget.

Har vi brug for en profession vejleder? Hvordan tegner vejlederrollen sig i den fremtidige ungeindsats? Hvilke idealer, arbejdsopgaver og betingelser er vejlederne selv parate til at kæmpe for?

 

Aktivitetsnummer: 286310.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 8. november 2018 kl. 14:30 til 16:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Gratis, men tilmelding nødvendig

Målgruppe: 

Alle uddannelses-og karrierevejledere.

Type: 

  • Konferencer