Vejlederkonference 2017

UCC’s årlige vejlederkonference afholdes 10. – 11. maj på Hotel Svendborg i Svendborg.

Tema: Vejledning og overgange

Vi kender det alle – fra os selv og i vores professionelle virke: Overgang fra barn til voksen, overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, overgang fra uddannelse til arbejde, fra job til nyt job, fra arbejde til pensionisttilværelse…

Vores liv er fyldt med overgange, som kan være fremkaldt af ydre omstændigheder og begivenheder, egne tilskyndelser og drivkraft – eller bare som led i et mere eller mindre ’organisk’ udviklingsforløb.

Overgange hensætter ofte mennesker i en tilstand af tvivl og utryghed – men også ambivalens i forhold til nye muligheder, udvikling, sporskifte. Overgangssituationer peger derfor på et udtalt vejledningsbehov.

ALLE vejledere – og mange undervisere og lærere – arbejder i dag med vejledning i forbindelse med overgange. Med valg og beslutninger i forbindelse med uddannelse og karriere, med karrierelæring og udvikling af karrierekompetencer, med motivation og vedholdenhed i omstillingsprocesser.

Overgange som fænomen og som udfordring synes at blive mere og mere omsiggribende i takt med de politiske og samfundsøkonomiske forandringer. Mellemrummet mellem overgangssituationer bliver mindsket – de bliver et permanent livsvilkår, som vi alle skal lære at møde og håndtere. 

Nye begreber som disruption og prekariatisering søger at indfange de fremtidige forandringer på arbejdsmarkedet og deres konsekvens for menneskers jobsituation og arbejdsliv. Dette samtidig med, at de politiske reformer – ikke mindst på uddannelsesområdet – i udpræget grad bygger på forestillingen om det rigtige valg og den lige vej.

Hvordan håndterer vi som vejledere paradokset mellem den rationelle politiske detailstyring og det tumultariske arbejdsmarked, som uvægerligt gør en ende på rationel karriereplanlægning og forudsigelige sammenhænge mellem uddannelse og job?

Det sætter vi fokus på på UCC’s årlige vejlederkonference, hvor forskere, uddannere, praktikere og politikere bidrager med nye vinkler på den aktuelle udfordring.

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i UU-centre, på ungdomsuddannelser, produktionsskoler, videregående uddannelser, efterskoler, jobcentre, A-kasser m.v..

Programmet er på vej, men du kan allerede nu reservere en plads på konferencen, ved at skrive dig op her på siden. Så snart tilmeldingen åbner får du besked via e-mail.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 0:00 til Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 0:00

Type: 

  • Konferencer