Vejlederkonference 2016

Hvor går vejledningen hen? Hvordan overlever den etisk forsvarlige vejledning i en tid med konkurrencestat og moralsk stress?

På dette års vejlederkonference tager vi temperaturen på vejledningen i spændingsfeltet mellem individuelle behov og samfundsmæssig nytte. Vi ønsker at belyse, hvilken betydning konkurrencestaten og den neoliberale diskurs har for vejledningen og den faglige etik. Her i ti-året for tilblivelsen af De Etiske Principper for vejledning, oplever mange vejledere, at være udfordret på etikken. Stigende krav til effekt af vejledningen i form af indfrielse af uddannelsespolitiske og beskæftigelsesmæssige mål presser vejlederne på grundlæggende etiske principper som uafhængighed, åbenhed og vejledtes ret til selvbestemmelse. Udviklingen former uvægerligt vejledningen i nye retninger og bidrager til ’moralsk stress’ blandt de professionelle.

På trods af, at man siden vejledningsreformen i 2004 har arbejdet målrettet på at styrke og professionalisere vejledningen, fornemmer man i dag, at stærke kræfter ikke tillægger professionel vejledning værdi – med mindre den bidrager til øjeblikkelig indfrielse af højt profilerede uddannelsespolitiske målsætninger.

På tværs af sektorer oplever vejlederne i dag, at store dele af deres job udliciteres til lærere, forældre, administrative medarbejdere, kammerater o.a. ’barfodsvejledere’. Og det, der er tilbage, antager karakter af regelstyrede myndighedsopgaver – som uddannelsesparathedsvurdering, visitationsopgaver, fremdriftsaktiviteter m.m. – eller udøves med ’ført hånd’, som fx kollektiv vejledning, der dels er et metodediktat og dels udstyret med det klare succeskriterium at flere vælger en erhvervsuddannelse.

  • Hvad er der egentlig tilbage af den åbne, uafhængige og synligt tilgængelige vejledning?
  • Er det stadig relevant at kæmpe for en vejledning, der lever op til de grundlæggende etiske principper?
  • Har vi brug for at træde nye veje – og hvilke?
  • Hvordan overlever vi som professionelle?
  • Hvor går vejledningen hen?

Program

Programmet er blevet til i et samarbejde med Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening.

Torsdag d. 19. maj

10.00 – 10.20

Ankomst og kaffe

10.20 – 10.30

Velkomst og præsentation af program

10.30 – 11.30

Er vejledning for individet eller markedet? Om de modstridende logikker som definerer vejledningen i dag

v/Ingela Bergmo Prvulovic, Filosofie Doktor i pedagogikk, Stockholms Universitet

11.30 – 11.45

Pause

11.45 – 12.30

When Strangers meet!

12.30 – 13.30

Frokost og indkvartering

13.30 – 14.45

Nyt fra Undervisningsministeriet

v/Liz Nyman Lausten, kontorchef, og Jørgen Brock, Pædagogisk konsulent, Kontor for Opkvalificering og Vejledning, UVM

14.45 – 15.00

Pause

15.00 – 16.00

Workshoprunde 1

16.00 – 16.30

Pause

16.30 – 17.30

Workshoprunde 2

18.30 – 20.00

Middag

20.00 – 21.00

Sangtime

v/Jesper Vognsgaard, forstander, Ollerup Efterskole – Sang & Musik og Povl Chr. Balslev, organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg

Fredag d. 20. maj

09.00 – 09.10

Godmorgen

09.10 – 10.10

Den etiske udfordring i vejledningen

v/Nadja U. Prætorius, mag.art. i psykologi

10.10 – 10.30

Pause

10.30 – 11.45

Visioner for vejledningens fremtid – paneldebat med politiske ordførere

11.45 – 12.15

Fremtidens vejlederprofil og professionelle kompetencer

v/Rie Thomsen, lektor og Phd, Syddansk Universitet

12.15 – 12.30

Afslutning på konferencen

12.30 – 13.15

Frokost og farvel

Du kan læse mere om indholdet på de seks workshops samt finde yderligere information om oplægsholderne i det printvenlige program for konferencen:

 

Du kan finde præsentationer og materiale fra den afholdte konference her:

 

Aktivitetsnummer 166006.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 19. maj 2016 kl. 10:00 til Fredag d. 20. maj 2016 kl. 13:15

Arrangementet er afholdt

Adresse

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Pris: 

3.550 kr. ekskl. moms med overnatning / 2.550 kr. ekskl. moms uden overnatning

Målgruppe: 

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i UU-centre, på ungdomsuddannelser, produktionsskoler, videregående uddannelser, efterskoler, jobcentre m.v.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk

Fagansvarlig

Retssikkerheden svækkes