At tælle og fortælle i forskning og praksis

Konference i Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk.

Vi indbyder hermed til den anden konference i Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk, der har fået navnet BRIDGING. Navnet understøtter foreningens primære formål; at bygge bro mellem universiteters og professionshøjskolers forskning- og udviklingsarbejde inden for det bevægelses- og idrætspædagogiske felt.

Årets konference har titlen ”At tælle og fortælle i forskning og praksis”. Med konferencen ønsker vi at sætte fokus på spændingsfeltet mellem aktuelle narrative tendenser og den stigende kvantificering inden for idræts- og bevægelsesområdet. Hvordan kan vi som kvalitative forskere navigere og forholde os til denne kvantificering? Hvordan kan vi anvende kvantitativ forskning i kvalitativ forskning? Hvor adskiller vi os? Hvornår er det vigtigt ikke bare at tælle, men også – eller måske kun – at fortælle? Hvordan kan vi hente inspiration i narrative forskningsmetoder?

Vi indbyder alle interesserede til at bidrage med kvalitativt orienterede præsentationer af forsknings- og udviklingsprojekter, som kan bidrage til drøftelse af disse tematikker.

For ph.d.-studerende arbejdes der på, dagen før konferencen, at få etableret et seminar med workshop med Andrew Sparks, og de to dage til sammen vil udgøre et ph.d.-kursus. Info om dette senere.

Program

9.30-10.00 Tjek ind med morgenkaffe og brød
10.00-10.15 Velkomst ved styregruppen
10.15-11.30

Keynote 1: Professor Andrew Sparkes, Leeds Becket University:

Body stories, storied bodies and the spaces in between: Exploring analytical and
pedagogical possibilities

11.30-11.45 Kaffe/te/vand og forfriskning
11.45-13.15 Bridging brains: Parallelsessioner: Mundtlige præsentationer på baggrund af abstracts (se afsnittet
”Vejledning til oplægsholdere”)
13.15-14.00 Frokost
14.00-15.30 Workshop(s) og/eller parallelsessioner
15.30-16.00 Kaffe/te/vand og forfriskning
16.00-16.30 Pitch af artikler fra Tidsskriftet ”Forum for Idræt” (se afsnittet ”Vejledning til oplægsholdere”)
16.30-17.15 Bridging bodies: Bevægelse og kropslig praksis
17.15-17.30 Pause
17.30-18.30

Keynote 2: Professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet:

”At fortælle om det, der tæller”

18.30-18.45 Opsamling på dagen
18.45-20.00 Middag og farvel

Vejledning til oplægsholdere

Ønsker du at bidrage med et mundtligt oplæg, skal du skrive et abstract på maximalt 300 ord på http://nexs.ku.dk/formularer/hw-abstracts/ senest d. 15/9-2018. Der tildeles 30 minutter til hver præsentation, inklusiv spørgsmål og diskussion Vi opfordrer derfor til, at oplægget varer max. 15 minutter.

Ønsker du at ’pitche’ en artikel, der er udkommet i Forum for idræt, skal du give besked herom på http://nexs.ku.dk/formularer/hw-abstracts/ senest d. 15/9-2018. Dit pitch må ikke vare mere end 5 minutter. Spørgsmål om abstract, pitch m.v. sendes til Helle Winther, NEXS, KU.

Netværk og konference

Konferencen og forskningsnetværket er et samarbejdet mellem de danske universiteter med idrætsuddannelser og idrætsforskning: Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Århus Universitet og Ålborg Universitet samt de danske University Colleges med lærer og pædagoguddannelse, repræsenteret ved LI – Læreruddannelsens Idrætslærerforening og KIBS – danske pædagoguddannelsers forening for undervisere i Krop, Idræt, Bevægelse og Sundhedsfremme.

Styregruppen bag forskningsnetværket og 2018-konferencen er pt.:

  • Helle Winther, KU
  • Lars Domino Østergaard, AAU
  • Lars Elbæk, SDU
  • Annemari Munk Svendsen, SDU
  • Inge Regnarsson, KP
  • Thomas Gabriel Piaster, KP
  • Grethe Sandholm, VIA UC
  • Kristian Fahnøe Munksgaard, UCL

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 8. november 2018 kl. 9:30 til 20:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Brandbjerg Højskole
Brandbjergvej 12
7300 Jelling

Pris: 

950 kr. ekskl. moms

Type: 

  • Konferencer

Om netværket