Social- og specialpædagogik i profession og uddannelse

Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland inviterer medlemmer, undervisere, samarbejdspartnere, interessenter og studerende til årets konference om social- og specialpædagogik – under overskriften ’Social- og specialpædagogik i profession og uddannelse'.

Slides fra konferencen

Program
9.30-9.45  Ankomst, croissant samt kaffe, te og vand

9.45-10.00  Velkomst og præsentation af program v/ Anne Kirstine Nielsen, Institutchef, Institut for Pædagoguddannelse KP samt Lars Petersen, formand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn

10.00-10.55  Oplæg 1: ’Etnicitet og udviklingshæmning som dobbelt minoritet’ v/ Vibe Larsen, docent og docent og faglig leder, Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole

10.55-11.05    Kort pause

11.05-12.00    Oplæg 2: ’Magtanvendelser i et socialtilsynsperspektiv’ v/ Kristina Vang Jensen, Souschef og sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden

12.00-12.45    Frokost

12.45-14.15    Masterclasses 1-5 (se særskilt program nedenfor)

14.15-14.30    Pause, frugt samt kaffe, te og vand

14.30-15.15    Oplæg 3: ’Pædagogens rolle som tværprofessionel samarbejdspartner i det social- og specialpædagogiske arbejdsfelt’ v/ Uffe Vester Nielsen, lektor, Pædagoguddannelsen UCN samt Andy Højholdt, lektor, Københavns Professionshøjskole

15.15-15.30    Tak for i dag v/ Thomas Svendsen, faglig sekretær Socialpædagogerne Nordsjælland

MASTERCLASSES

1 Om viden i socialpædagogisk arbejde
V/ Birgitta Frello, Docent, Københavns professionshøjskole.
På pædagoguddannelsen taler man tit om forholdet mellem praksisviden og teoretisk viden, men hvordan taler pædagoger om viden i forbindelse med deres praksis? I denne masterclass får I bud på forskellige vidensformer i praksis, og vi lægger op til en diskussion om, hvad god pædagogisk viden kan være.

2 ”Modborgerskab” – når kriminalitetstruede unge mænd med minoritetsbaggrund vender det danske samfund ryggen
V/ Aydin Soei, sociolog og forfatter.
Sociologen Aydin Soei har introduceret begrebet ”Modborgerskab” i dansk sprogbrug, der dækker over det ekstra gebyr, som især unge etniske minoritetsmænd i udsatte boligområder føler, at de skal betale i forhold til de fleste andre jævnaldrende unge i Danmark. I sin 4. og seneste bog ‘Omar - og de andre’ tegner han endnu engang et portræt af kriminalitetstruede unge i landets udsatte områder. Undervejs i oplægget vil Soei give bud på både udfordringer og løsninger, når det handler om kriminalitetstruede unge i den danske ‘ghetto’.

3 Pædagogisk faglighed i socialpsykiatrien
OBS: Denne masterclass er lukket for tilmelding.

V/ Christoffer Dejgaard, Maja Grage, Søren Kayser, Gitte Lyng Rasmussen, Københavns Professionshøjskole.
Masterclassen sætter fokus på hvordan medarbejdere i socialpsykiatrien forstår sin faglighed og hvad pædagoger særligt bidrager med. Fokus er særligt på hvordan det pædagogiske og den pædagogiske faglighed har mulighed for at komme til udtryk i praksis og i samarbejde med andre faggrupper. Baggrunden for masterclassen er analyser af interviewmateriale med pædagoger, sygeplejersker, sosu’assistenter, ledere af bosteder på det socialpsykiatriske område, og empirimateriale fra studerende i praktik omhandlende brugerperspektivet på faglighed.  

4 Faglige orienteringer i et socialspecialpædagogisk perspektiv
V/ Hanne Meyer, adjunkt og ph.d., Københavns Professionshøjskole.

I denne masterclass præsenteres en række fagprofessionelle stemmer som perspektiv på den social- og specialpædagogiske faglighed, som udspringer af et større kvalitativt undersøgelsesprojekt. Et omdrejningspunkt for pædagogernes faglige selvforståelser, udgøres af en grundlæggende tvivl om, hvad der udgør de gode og rigtige pædagogiske handlinger, hvilket betragtes som et vilkår i arbejdets dobbelttydige karakter, der fordrer en form for pædagogisk ”fintfølenhed” for at kunne begå sig klogt og kompetent. Spørgsmålet er om der overhovedet er plads til tvivl og fintfølenhed i den nuværende pædagoguddannelses konstante forhindringsløb mellem målopfyldelse og prøver?

5 Etik og magtanvendelse
OBS: Denne masterclass er lukket for tilmelding.
V/ Jacob Birkler, Etiker, ph.d., Fhv. formand, etisk råd.
Svære etiske situationer præger ofte vores hverdag. Situationer hvor der skal træffes nogle vanskelige valg, hvor man som fagperson bliver sat på en hård prøve. Ikke sjældent handler det om magtanvendelse, hvor der skal balanceres mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. Magtanvendelse kan således på én gang være en pligt og en krænkelse. Situationer der både udtrykker magt og afmagt. I denne balanceakt udfordres grundlæggende værdier såsom respekt, ansvar og professionalisme, hvor det jeg ’skal’ eller ’kan’ gøre ikke altid hænger sammen med det jeg ’bør’ gøre. Fokus rettes mod identificering og håndtering af de etiske dilemmaer i hverdagens arbejde.

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 9:30 til 15:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg, lokale W2 04
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Gratis

Type: 

  • Konferencer