Science i børnehøjde – et fokus i den styrkede pædagogiske læreplan

Konference med temaet Natur-, Udeliv- & Science-mål for læringsmiljøet: En begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling og en begyndende matematisk opmærksomhed.

Konferencen har fokus på den nye dagtilbudslov, og den styrkede pædagogiske læreplan. Alle seks læreplanstemaer er nyskrevet og tilføjet to brede læringsmål. Det gælder også det nye tema "natur, udeliv og science", med et særligt fokus på "bæredygtighed" og "matematisk opmærksomhed".

Dagen vil indeholde oplæg af:

  • Susanne Thulin; Kristianstad Universitet, Sverige – "Det naturvidenskabelige indhold – fokus på børns og voksnes spørgsmål"
  • Niels Ejbye-Ernst, VIA – "Natur og udeliv - om god praksis i naturen"
  • Stig Broström, Aarhus Universitet – "Børn og pædagoger med fokus på science"
  • Thorleif Frøkjær, KP – "En pædagogik med fokus på science og bæredygtighed"
  • Steen Søndergaard, KP – "Digitale værktøjer i den pædagogiske praksis"
  • Michael Wahl Andersen, KP – "Matematisk opmærksomhed i daginstitutionen"
  • Anne Kjær Olsen, Københavns Professionshøjskole – Uddannelseschef og deltager i Mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan
     

Susanne Thulin, legitimerad förskollärare och Universitetslektor och Fil Dr i pedagogik,  Fakulteten för Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, Sverige
Susanne er særligt optaget af, hvordan naturvidenskabelige emner kan præsenteres for børn i daginstitutioner. Hun har især forsket i kommunikationen mellem børn og voksne om det naturvidenskabelige indhold og med en særlig opmærksomhed på betydningen af børns egne spørgsmål. Børns spørgsmål som udtryk for deres nysgerrighed og lyst til at undersøge og forstå de sammenhænge, de oplever i deres omverden – et godt didaktisk udgangspunkt for valg af indhold i den pædagogiske praksis. Hun har også fokus på anvendelse af antropomorf sprogbrug i naturen – hvor dyrene tillægges menneskelige egenskaber, som at ”musene nok er på vej i børnehave” - som kan stå i vejen for læring i og om naturen.

Niels Ejbye-Ernst, ph.d. institut for uddannelse og pædagogik, VIAUC
Niels er optaget af pædagogernes formidling af naturen i børnehaven. Han har undervist pædagogstuderende og pædagoger i ”natur og udeliv” i mange år, og hans forskning har især haft fokus på en fortolkning af det pædagogiske arbejde i naturen – både for børns viden om naturen og i det hele taget børns interesse for det naturfaglige område. En vigtig pointe i hans forskning er, at pædagogisk arbejde i naturen ikke i sig selv understøtter børns naturfaglige kompetencer i særlig grad.  Pædagogerne må tænke didaktisk om formidling af naturen - i naturen.

Stig Broström, professor emeritus, Aarhus Universitet & Thorleif Frøkjær, lektor, Københavns Professionshøjskole
Stig og Thorleif har introduceret og beskrevet ”Science i børnehøjde” i Danmark. Med inspiration fra det internationale begreb emergent science, som er børns tidlige gryende forståelse for de store lovmæssigheder i naturen. Deres fokus er science-didaktik med afsæt i lege- og læringsmiljøer, der især bidrager til børns forståelse for naturfænomener, teknologi, matematik, biologi og fysik. ”Science i dagtilbud” betyder undersøgelser og eksperimenter med naturfænomener som vand, lys, magnetisme og vind. Det kræver pædagoger, som selv er engagerede og nysgerrige – men især en nysgerrighed rettet mod børnenes nysgerrighed.

Steen Søndergaard, lektor Københavns Professionshøjskole
Steen har i mange år været optaget af, hvordan de forskellige digitale teknologier kan benyttes som værktøjer for både børn og voksne i dagtilbud. Både i det pædagogiske arbejde med de forskellige læreplanstemaer og som anderledes værktøjer til inspiration og anvendelse i børns leg. I de senere år har han arbejdet med makerspaces og STEM projekter i dagtilbud – både nationalt og internationalt. Han underviser på pædagoguddannelsen og på videreuddannelsen, blandt andet i pædagoger og læreres brug af de digitale teknologier i den pædagogiske praksis og i undervisningen.

Michael Wahl Andersen, lektor Københavns Professionshøjskole
Michael har arbejdet med matematik og små børns matematiske begrebsudvikling og udvikling af matematisk opmærksomhed. I de senere år har han haft fokus på matematisk opmærksomhed i dagtilbud. I forbindelse med Københavns Kommunes satsning på matematik – ”Sammen om matematik” – sad han i ekspertgruppen, som har udpeget satsningsområder, der kunne have særligt fokus i dagtilbud. Han er ligeledes involveret i et samarbejde med Københavns Madhus, der handler om maddannelse og matematisk opmærksomhed i vuggestuer.

Thorleif Frøkjær, lektor Københavns Professionshøjskole
Thorleif vil sætte fokus på udvikling af en pædagogik for bæredygtighed. Bæredygtighed indgår i udkast til læringsmål for ”Natur, udeliv og science” i en styrket pædagogisk læreplan. Et forskningsprojekt i det tidligere UCC/Københavns Professionshøjskole har undersøgt og udviklet det pædagogiske arbejde i retning mod en praksis knyttet til bæredygtighedstemaet. Forskningsprojektet peger på, at udviklingen af en pædagogik for bæredygtighed i sig selv er ”gryende” og kræver udvikling af anderledes måder at gribe en praksis i og om naturen an på. (Mia Husted, docent i FoU/KP, og Thorleif Frøkjær).

Anne Kjær Olsen, Uddannelseschef Københavns Professionshøjskole
Anne har deltaget i Mastergruppen, som har udarbejdet Master for en styrket pædagogisk læreplan, der har dannet baggrund for regeringens dagtilbudsaftale. Anne har desuden plads i det partnerskab om kompetenceudvikling, som Børne- og Socialministeriet har nedsat. Partnerskabet skal give pejlemærker for den kompetenceudvikling, som nu går i gang rundt om i kommunerne.

Aktivitetsnummer: 181022.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 24. maj 2018 kl.
9:00 til 15:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

760 kr. + moms

Målgruppe: 

Pædagoger og pædagogiske medarbejdere samt ledere i dagtilbud. Men også pædagogiske konsulenter og andre med ansvar for dagtilbud i forvaltningsregi.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk