Religionernes dag 2017 - Reformationen og dens nutidige perspektiver

I 2017 er det 500 år siden, den tyske munk Martin Luther hængte sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. På Religionernes dag belyses reformationen og dens følger i Danmark ud fra mange synsvinkler med relevans for skolens undervisning i religion, historie, samfundsfag, dansk, billedkunst og musik.

BEMÆRK NY DATO!!!

Reformationsjubilæet er af flere grunde interessant for skolens undervisning. Dels fordi den evangelisk-lutherske lære er den konstitution, som Den danske folkekirke sorterer under og den variant af kristendommen, som skolens undervisning primært er sat til at formidle indsigt i, dels fordi reformationens tankegods og praktiske forvaltning har lagt grunden til en væsentlig del af det samfund, vi kender i dag.

Forlaget Eksistensen har i anledning af reformationsåret udgivet en række mindre bøger, som sætter fokus på udvalgte aspekter ved reformationen og dens virkningshistorie frem til i dag. Et udvalg af forfatterne bag disse bøger, vil i skøn forening med erfarne lærere og lærebogsforfattere,  på årets udgave af Religionernes Dag give et indblik i reformationen og dens virkninger samt i, hvordan reformationen som emne kan gribes an på forskellige klassetrin.

Der vil således være oplæg v. professor Niels Kærgård, redaktør dr.phil. Marita Akhøj Nielsen, museumsinspektør Lars K. Christensen, kirkehistoriker Carsten Selch Jensen samt lærerne/lærebogsforfatterne Niels Henrik Holck Madsen, Carsten Bo Mortensen og Anne Rosenskjold.  

PROGRAM              

10:00 - Velkomst v. John Rydahl
10:05 - Reformationen og økonomien v. professor Niels Kærgaard (KU)
10:35 - Spørgsmål
10:40 - Hvorfor undervise i reformationen? - refleksioner over didaktikkens hovedspørgsmål v. lærer Niels Holdt Madsen (Aabenraa)
11:10 - Spørgsmål
11:15 - Pause
11:35 - Reformationen og sproget v. ledende redaktør Marita Akhøj Nielsen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)
12:05 - Spørgsmål
12:10 - Forlagene har ordet
12:35 - Frokost
13:20 - Reformationen og arbejdet v. museumsinspektør Lars K. Christensen (Nat.Mus)
13:50 - Spørgsmål
13:55 - Reformationen i børnehøjde, undervisningsforslag til mellemtrinnet v. lærer Anne Rosenskjold (Holte)
14:25 - Spørgsmål
14:30 - Pause
14:50 - Reformationen og krigen v. lektor/studieleder Carsten Selch Jensen (KU)
15:20 - Spørgsmål
15:25 - Reformationen - forskellige tilgange til undervisningen i udskolingen v. lærer Carsten Bo Mortensen (Allerød)
15:55 - Spørgsmål
16:00   Farvel og tak v. John Rydahl

Dagen udbydes i samarbejde med forlaget Eksistensen og CFU København.

Målgruppe

Lærere, der underviser i kristendomskundskab/religion.

 

Kursusnr. 279055

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 31. august 2017 kl. 9:30 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

950 kr.

Type: 

  • Konferencer