Religionernes dag 2016 – det guddommelige

Siden 1993 har bevidstheden om den religiøse dimension i tilværelsen stået centralt i skolens formål, og gennem de seneste år synes fronterne i den teologiske debat at være blevet trukket op. Så hvad dækker begrebet Guddommelighed egentlig over? Spørgsmålet vil blive belyst på Religionernes dag 2016.

TILMELDINGSFRISTEN ER FORLÆNGET
Siden 1993 har begrebet om den religiøse dimension stået som det, eleverne i folkeskolen først og fremmest skulle tilegne sig en forståelse af og en forholden sig til som resultat af skolens religionsundervisning – og lige så længe har begrebets legitimitet været til debat.

Med udgivelsen af lektor, dr.theol. Jakob Wolfs bog ”Det guddommelige” sidste år, blev der i mere systematisk form sat ord på, hvordan det guddommelige kan kommer til udtryk, erfares og reflekteres.

Med afsæt i disse forhold inviterer Religionslærerforeningen i samarbejde med Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og landets Centre for Undervisningsmidler til Religionernes dag med temaet Det guddommelige. Der sættes fokus på, hvordan der i det 21. århundrede kan tales meningsfuldt om det religiøse, og hvordan det kommer til udtryk i Bibelen og Koranen såvel som i musik og i relation til en naturvidenskabelig tilgang til verden.

Der vil i løbet af dagen være oplæg fra en række af fakultetets lektorer og professorer ligesom der i lighed med tidligere vil være udstilling af undervisningsmaterialer fra diverse skolebogsforlag.

Målgruppe
Lærere, der underviser i kristendomskundskab/religion.

Program
09.30-09.55 Morgenkaffe
09.55-10.00  Velkomst
10.00-10.45   Lektor Jakob Wolf om det guddommelige
10.45-11.00    Pause
11.00-11.30     Lektor Søren Holst om det guddommelige i Gammel Testamente
11.30-12.00    Orientering om undervisningsmaterialer
12.00-13.00   Frokostpause
13.00-13.30   Professor Jesper Tang Nielsen om det guddommelige i Ny Testamente
13.30-14.00   Professor Thomas Hoffmann om det guddommelige i Koranen
14.00-14.30   Pause
14.30-15.00   Lektor Sven Rune Havsteen om det guddommelige i musikken
15.00-15.45   Professor Niels Henrik Gregersen om grænsen imellem tro og viden
15.45-16.00   Opsamling, afrunding og farvel

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 9:30 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Det Teologiske Fakultet - Københavns Universitet
Købmagergade 44-46
1150 København K

Pris: 

950 kr.

Type: 

  • Konferencer