Refleksive processer med PLC som udviklingsaktør

Netværksmøde for læringsvejledere er AFLYST

Netværksmødet har til formål at være en ramme for inspiration og videndeling. Formen på mødet vil være korte oplæg fra forskellige aktører, der kommer med input til det givne tema. Deltagerne i netværksmødet får lejlighed til at drøfte perspektiverne i oplæggene og både bidrage med refleksioner samt få nye vinkler på temaet.
 

Program
1. Velkomst og rammesætning
2. Kort oplæg: Praksisrefleksion og lærende fællesskaber 1
3. Pause med kaffe/te, kage, frugt og kildevand
4. Kort oplæg: Praksisrefleksion og lærende fællesskaber 2
5. Deling af pointer fra grupperefleksioner og afrunding af dagen

De kommende netværksmøder i skoleåret 2018-2019 er: den 14/11-18, den 28/2-19 og den 30/4-19 – tilmelding er endnu ikke muligt.


Kursusnr. 289258

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 18. september 2018 kl.
15:00 til 17:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

0 kr.

Målgruppe: 

Netværket for læringsvejledere

Type: 

  • Konferencer