Refleksive processer med PLC som udviklingsaktør

Netværksmøde for læringsvejledere

Netværksmødet har til formål at være en ramme for inspiration og videndeling. Formen på mødet vil være korte oplæg fra forskellige aktører, der kommer med input til det givne tema. Deltagerne i netværksmødet får lejlighed til at drøfte perspektiverne i oplæggene og både bidrage med refleksioner samt få nye vinkler på temaet.

Program
1. Velkomst og rammesætning
2. To oplæg med fokus på facilitering af praksisrefleksion med efterfølgende grupperefleksion
3. Pause med kaffe og kage
4. Oplæg med fokus på at udvikle en refleksionspraksis. Efterfølgende grupperefleksion
5. Deling af pointer fra grupperefleksioner og afrunding af dagen


Kursusnr. 289258

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 18. september 2018 kl.
15:00 til 17:30

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

0 kr.

Målgruppe: 

Netværket for læringsvejledere

Type: 

  • Konferencer