Professionalitet og dømmekraft i social- og specialpædagogikken

OBS: Konferencen er desværre overtegnet.

Professionshøjskolen UCC og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland inviterer medlemmer, undervisere, samarbejdspartnere, interessenter og studerende til konference om social- og specialpædagogik. 

Konferencen sætter med overskriften ’Professionalitet og dømmekraft’ fokus på aktuelle tendenser inden for det social- og specialpædagogiske professionsfelt. Dagens oplægsholdere repræsenterer aktuel forskning fra universitets-, sektorforsknings- og professionshøjskoleverdenen i Danmark og Skandinavien samt viden og praksis fra den kommunale verden og et bredt udsnit af social- og specialpædagogiske professionsfelter.

Program:

9.30-9.45

Ankomst, croissant og kaffe/te

9.45-10.00

Velkomst v/ Uddannelsesdirektør Lisbeth Harsvik, UCC samt Lars Petersen, formand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn.

Præsentation af program v/Professionskonsulent i social- og specialpædagogik Tim Vikær Andersen.

10.00-10.55

Oplæg 1: Pär Nygren, professor ved Høgskolen i Lillehammer:

Social- og specialpædagogen i kapabilitetsekspansionens tjeneste -  kan The Capability Approach danne grundlag for udformningen af en ny professionel rolle?

Oplægget tager udgangspunkt i sin nyeste forskning om The Capability Approach. Det er en tværdisciplinær tilgang til menneskers ret til velfærd og et retfærdigt samfund. Tilgangen er bl.a. udviklet af Nobelprismodtager og økonom Amartya Sen og filosof Martha Nussbaum. Med et mål om at fremme menneskers mulighed for at opnå en god livskvalitet fremhæver denne tilgang betydningen af individets frigørelse, en retfærdig fordeling af valgmuligheder og handlepotentialer såvel som egen-mobilisering.

10.55-11.05

Kort pause

11.05-12.00

Oplæg 2: Søren Langager, lektor ved  Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU):

Social- og specialpædagogik og aktuelle tendenser i socialpolitikken – er dømmekraften dømt ude?

Oplægget giver et bud på aktuelle tendenser inden for det social- og specialpædagogiske professionsområde med særligt fokus på det specialiserede socialområde og begreber som accountability, koncept-pædagogik, evidens og ’lovende praksisser’, velfærdsteknologier, mv. Temaerne vil blive spejlet i overvejelser omkring etik, dømmekraft og det personliges betydning for professionel praksis.

12.00-12.45

Frokost

12.45-14.30

Masterclasses 1-5 (se særskilt program nedenfor)

14.30-14.45

Pause, frugt og kaffe/te

14.45-15.20

Oplæg 3: Anne Mia Steno, ph.d. og adjunkt, UCC og Birgitta Frello, ph.d. og adjunkt, UCC.

Social- og specialpædagogisk arbejde i et dobbeltperspektiv.

Oplægget tager udgangspunkt i et dobbelt feltarbejde på et socialpsykiatrisk bosted for unge med svære psykiske lidelser - blandt henholdsvis personale og beboere. I oplægget præsenteres forskellige stemmer og perspektiver fra de unge og fra personalet. Det viser sig, at de to grupper ikke altid har samme forståelse af, hvad forskellige socialpædagogiske ideer om ex. "hjemlighed", ”relationsarbejde” og ”professionel distance” indebærer.

15.20-15.30

Tak for i dag v/ Thomas Svendsen, faglig sekretær Socialpædagogerne Nordsjælland

MASTER CLASSES (du skal vælge én masterclass ved tilmelding):

Lovende praksisser i social- og specialpædagogikken 
Anna Amilon, Seniorforsker SFI samt Elsebet Schultz, Afdelingschef Gentofte Kommune.
Masterclassen vil diskutere hvordan det nye begreb ”Lovende praksis” kan bruges i hverdagen på det specialiserede voksenområde og danne baggrund for en fremtidig systematisk tilgang til indsatsen og som dokumentationsredskab.

Social- og specialpædagogik i mellem styring, tillid og faglig ledelse
Søren Jagd, Professor Roskilde Universitet samt Michal Hannberg, CSU Egedammen, Hillerød Kommune.
Masterclassen vil diskutere hvilke konflikter der kan findes mellem styring og kontrol på den ene side og tillidsbaseret lokal faglig ledelse på den anden side. Hvad er udfordringerne? Hvad kunne være løsninger på konflikterne?

Resiliens og psykisk robusthed i social- og specialpædagogisk arbejde
Jacob Thorsen, organisationspsykolog og personalepsykolog, Røde Kors samt Inge Fjordside, Forstander Lindevang, Helsingør kommune 
Masterclassen vil diskutere begrebet psykisk robusthed ud fra frontmedarbejderens ændrede virkelighed og dilemmaer. Hvad er udfordringerne? Hvad er løsningerne? Og hvad har det med vores mavefornemmelse at gøre?

Dokumentation, evaluering og praksis
Anne-Kathrine Frørup, adjunkt  ved  Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) samt Leif Meincke, Allerød Bo og Støtte.
Masterclassen vil diskutere hvordan dokumentation kan blive troværdig og benyttes som evidens for fremtidige handlinger - når praksis er baseret på subjektive handlinger mellem mennesker. Endvidere vil tilgangen ’Kvalikombo’  (kvalitet og kompetenceudvikling i botilbud) diskuteres.

Etik i social- og specialpædagogisk arbejde
Tim Vikær, professionskonsulent og lektor i social- og specialpædagogik, UCC samt Line Mikkelsen, Hulegården.
Masterclassen vil diskutere hvorfor og hvordan det er relevant at beskæftige sig med etik i den social- og specialpædagogiske profession? Med baggrund i Hulegårdens praksis vil det bl.a. diskuteres hvordan Hulegården er tilstede i borgernes liv samt hvordan de arbejder med at frisætte den enkelte borger.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 1. marts 2017 kl.
9:30 til 15:30

Adresse

UCC, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Gratis

Type: 

  • Konferencer