PLC-dagen 2021

De higer og (under)søger  PLC som omdrejningspunkt for undersøgende læreprocesser 

Bemærk! konferencen er flyttet fra den 25. november 2020

Vi undersøger noget for at blive klogere; for at finde mening - og undersøgelsen bliver meningsfuld for den, der undersøger. Vi undersøger for at forstå og at skabe et godt afsæt til at finde bud på løsninger på både komplekse og helt enkle problemstillinger, som vi efterfølgende kan afprøve. Vi opstiller hypoteser og eksperimenterer – vi leger - og opdager og forstår. Overskriften, som stammer fra Adam Oehlenschlägers digt om Guldhornene fra 1803, antyder endvidere at nogen leder ret ivrigt efter noget gennem ordet “higer”.... 

Men kan man undersøge uden at være nysgerrig? Er alle nysgerrige fra grunden? Kan man fremelske nysgerrighed hos børn? og hvordan kan vi gennem undervisningen skabe betingelser for, at elever kan se sig selv som nysgerrige og undersøgende? 

Hvordan styrkes det undersøgende element som pædagogisk tilgang hele vejen rundt i skolens organisation?  

Hvordan udvikles en lærende kultur hvor pædagogisk refleksion er kendetegnet ved en nysgerrig og spørgende tilgang til kollegaers praksis?   

Program 

Kl. 08.30 -09.00 Morgenmad 

Kl. 09.00 -09.10 Velkomst og intro til dagens program 

Kl.09.10 – 10.10 Eleven som forsker v/Micki Sunesen 
”Eleven som forsker” om hvordan lærere og elever sammen kan undersøge forhold på deres egen skole, og med afsæt i disse fælles undersøgelser medvirke til at skabe ændringer på skolen. Der er således tale om en arbejdsmåde, som bygger bro mellem fag, demokrati og skoleudvikling. I oplægget uddybes det, hvad Eleven som forsker vil sige, og der fremlægges også helt friske forskningsresultater fra et pilotprojekt, hvor Micki Sunesen har undersøgt, hvad potentialet i eleven som forsker konkret er – set i både i et elevperspektiv og et lærerperspektiv. 

Kl.10.10 – 10.25 Kort refleksionspause 

10.25 – 11.00 Vi undersøger sagen! Når scenariedidaktik kommer på museum v/Mads Danker Danielsen 
Hvordan kan scenariedidaktik åbne museets læringsrum og positionere skoleelever som undersøgende museumsgæster? ENIGMA er ved at bygge Danmarks nye kommunikationsmuseum. Et museum, der med kommunikationshistorien ved hånden, tager livtag med vores digitale verden. Ambitionen er at klæde skoleelever - og alle museets andre gæster - på til at kunne begå sig bevidst, kritisk og skabende i en verden fuld af kommunikation og teknologi. Oplægget tager afsæt i konkrete eksempler på undervisning i ENIGMAs læringsrum, der med udgangspunkt i scenariedidaktik, inviterer eleverne til at gå undersøgende, eksperimenterende og skabende til værks. 

Kl.11.10 – 11.40 Nyt fra MitCfu v/Marcus Dietrich  
En kort rundtur i nyhederne i forhold materialer og øvrige ressourcer. 

11.45 – 12.25 Frokost 

12.30 – 14.00 Workshops 
Vi aflyser workshops med for få tilmeldte, så vælg derfor en 1. og 2. prioritet - din 1. prioritet kan jo også blive overtegnet… 
 
1. Playfull learning- PlayLab v/ Elisabeth Perret-Gentil  
Playful learning er et nationalt projekt på landets professionshøjskoler. Ambitionen er, at vi gennem udvikling af en mere legende professionsdidaktik på lærer- og pædagoguddannelserne kan styrke alle danske børns eksperimenterende tilgang til verden og livslange motivation for legende læring.  Som en del af projektet er der etableret fysiske læringslaboratorier for leg – Playlabs, som fungerer som katalysatorer for legende og eksperimenterende læreprocesser. 
På workshoppen i Playlab vil vi uddybe projektets perspektiver, vores første erfaringer med Playful learning i uddannelserne og afprøve legende læringsaktiviteter. 
 
2. Explorativ Gaming – når eleverne arbejder undersøgende med spilbaserede veje til kritisk refleksion v/Lise Møller og studerende 
Gaming er for mange forbundet med elevens privatsfære langt fra hverdagens skolevirkelighed. Denne workshop giver bud på, hvordan man kan bruge gaming som afsæt for undersøgende læreprocesser og til mere tværgående undersøgelser af samarbejde og samarbejdets sprog, uanset om man står i et PLC eller i klasserummet. Workshoppen er en blanding af teoridannelse, praksiskonkretiseringer og små øvelser for deltagerne. 
 
3. Undersøgelser i matematik – på PLC…. v/ Kirsten Søs Spahn 
Matematik er faget, der kan bidrage med mange forskellige undersøgelser: 
Hvor skal gyngestativet stå, hvis alle skal have lige langt fra klassens dør til gyngen? 
Hvorfor kan man ikke komme rundt i Königsberg uden at gå over den samme bro to gange, når der er syv broer? 
Hvordan kan du placere otte dronninger på et skakbræt på en måde, så de ikke kan angribe hinanden? 
Hvor lang tid vil det tage at gå/cykle/køre i bil til X-by? 
Undersøg skolens el-forbrug – hvordan kan skolen blive ’grønnere’? 
 
4. Scenariebaseret undervisning – Når eleven træder i rolle v/ Mads Danker Danielsen, Munib Kardasevic og Rebecca Sørensen 
Hvad sker der med undervisningens hvem/hvad/hvorfor, når elever træder i rolle som f.eks. journalister, ingeniører eller YouTubere? Scenariebaseret undervisning er en simuleret praksis, hvor det faglige sættes i en meningsfuld kontekst og eleverne arbejder produktorienteret inden for et givent scenarie. I workshoppen kaster vi os ud i et af de scenarier, som eleverne oplever på ENIGMA, og stiller skarpt på, hvad det gør ved eleverne som undersøgere.     
 
5. Undersøg litteratur og bliv klog på sprog v/Dorte Haraldsted 
Hvordan kan Harry Potter universet bidrage til sproglig opmærksomhed, og hvordan kan billedbøger få elever til at undersøge og tale om grammatik? Med begreberne omstændigheder, deltagere og processer fra SFL får du mulighed for at afprøve funktionelle redskaber, så du kan inddrage autentiske tekster i din grammatikundervisning. Gennem konkrete øvelser med CFU’s kapitelsæt og overlay (til e-bøger) får du selv mulighed for at prøve kræfter med grammatik i kontekst.  
* (systemisk funktionel lingvistik) 
 
6. Undersøgelse og teknologi v/ Karen Mikkelsen, Lasse Remmer og Martin Thun Klausen 
Fremtidens hastige udvikling af teknologi udfordrer lærerens udvælgelse af teknologi i skolen. Læreren kan ikke længere vente med at introducere teknologi indtil denne mestres. Men hvordan undersøger lærere og elever teknologi med leg, eksperimenter og nysgerrighed som omdrejningspunktet for den pædagogiske praksis? 

Kl.14.00 -14.15 Kaffe og kage 

Kl.14.20 -15.20 “Man kan gøre meget med et stykke...” – om designprocesser som model for pædagogisk udvikling v/ Helle Marie Skovbjerg og Tobias Heiberg 
Med afsæt i Playful Learning-programmet og Playful Learning Research afprøver vi design-based-research og try-type-talk-tell som modeller for pædagogisk udvikling. Ambitionen er at blive klogere på begreber som legekvaliteter, designprincipper og prøvehandlinger ved at undersøge noget både sammen og på egen hånd. Seancen afrundes med refleksioner over, hvordan pædagogisk udvikling kan lade sig inspirere af nysgerrighed, mod og afprøvning. 

 Kl.15.20 -15.30 Afrunding og tak for i dag 

 Oplægsholdere/workshopholdere
Micki Sunesen, forsker i dagtilbud og skole 
Mads Danker Danielsen, læringsdesigner på ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation 
Munib Kardasevic, underviser på ENIGMA – Museum for Post Tele og Kommunikation 
Rebecca Sørensen, underviser på ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation 
Tobias Heiberg, programchef for Playful Learning Programme og lektor i pædagogik og didaktik 
Helle Marie Skovbjerg, professor ved Designskolen Kolding og forskningsleder af forskningsprojektet Playful Learning Research Extension  
Marcus Dietrich, pædagogisk konsulent, Institut for Didaktik og Digitalisering 
Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler 
Dorte Haraldsted, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler 
Lise Møller, lektor, Læreuddannelse  
Elisabeth Perret-Gentil, lektor, Pædagoguddannelsen 
Karen Mikkelsen, pædagogisk didaktisk it-konsulent i CFU/FutureClassroomLab 
Lasse Remmer, pædagogisk didaktisk it-konsulent i CFU/FutureClassroomLab 
Martin Thun Klausen, Pædagogisk didaktisk it-konsulent i CFU/FutureClassroomLab 

Om Mads Danker Danielsen  
Mads er cand. mag. i pædagogik og uddannelsesstudier og har de seneste 10 år arbejdet med læring og formidling på kulturinstitutioner. Udover ENIGMA har Mads været forbi Skoletjenesten på Københavns Befæstning, Nationalmuseet og har udviklet og opbygget undervisningsafdelingen på Mosede Fort, et museum om Danmark under 1. Verdenskrig. På ENIGMA udvikler Mads udstillinger og er ansvarlig for børne-, unge- og undervisningsaktiviteter. I den forbindelse samarbejder han med en række aktører, der arbejder med digital dannelse og teknologiforståels bl.a. Future Classroom Teacher på Københavns Professionshøjskole, Københavns Kommunes makerspaces BUFX og Engineer the future.  

Om Micki Sunesen
Micki er forsker i dagtilbud og skole. Erfaringsmæssigt har Micki en baggrund som lærer, konsulent, leder og forsker i kommune, undervisningsministeriet, universiteter og konsulenthuse. Micki er uddannet lærer, PD i pædagogisk psykologi, kandidat i pædagogisk psykologi og Ph.d. med speciale i kompetenceudvikling i dagtilbud og skole.  

CFU209017

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 8. april 2021 kl. 8:30 til 15:30

Adresse

Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1.300 kr.

Målgruppe: 

Læringsvejledere, skoleledelse og faglige vejledere/ressourcepersoner/konsulenter tilknyttet PLC.

Type: 

  • Konferencer