Ph.d.-forsvar: Når lærere støttes i at udvikle inkluderende læringsmiljøer

Fredag den 26. januar forsvarer Charlotte Riis Jensen sin ph.d.-afhandling 'Vejledning af lærere - en samskabende proces: Når lærere støttes i at udvikle inkluderende læringsmiljøer'.

Der er i de seneste år gjort mange tiltag for at forandre den danske folkeskole, hvilket har haft en stor betydning for lærernes situation og deres arbejdsforhold. Undersøgelser viser, at lærere oplever sig udfordret, samt at de oplever de har svært ved at kunne imødekomme alle de nye krav og forventninger, der stilles til dem, samtidig.

På den baggrund har afhandlingen undersøgt, hvordan vejledning af lærere har betydning for lærernes oplevelser af at kunne håndtere deres oplevede udfordrende praksis, og hvordan inklusionsvejledernes tilgange og strategier har betydning for lærernes handlemuligheder i praksis.

Afhandlingens resultater præsenterer viden om vejledning af lærere over tid, og særligt lærere, der oplever sig desorienterede og utilstrækkelige i forhold til de aktuelle praksisudfordringer knyttet til inklusion. Vejledningen vises som rummende mulighed for at redefinere forståelsen af undervisningssituationen ved i særligt betydningsfulde øjeblikke at give mulighed for refleksion og forandring, der kan løsne op for fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont. Analyserne viser også, at lærerne igennem en samskabende vejledningsproces over tid langsomt både får oplevelsen af at kunne håndtere sin praksis igen og oplevelsen af at kunne handle i forhold til de udfordrende situationer, de møder i deres inkluderende praksis.

Samlet set viser undersøgelsen, at der ikke findes nogen nem løsning for, hvordan inkluderende læringsmiljøer kan udvikles, men at der er behov for et samskabende, reflekterende og vedholdende arbejde, når lærere der oplever meningsløshed og desorientering skal arbejde med at udvikle en inkluderende praksis.

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Désirée von Ahlefeld Nisser, Högskolan Dalarna
  • Professor Stein Erik Ohna, Universitetet i Stavanger, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
  • Lektor Anne Morin, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder er professor (MSO) Susan Tetler, DPU, Aarhus Universitet. Forsvaret ledes af lektor Karen Valentin, DPU, Aarhus Universitet.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Praktiske oplysninger

Tid

Fredag d. 26. januar 2018 kl.
13:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

DPU, Aarhus Universitet, lokale D169
Tuborgvej 164
2400 København NV

Pris: 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig

Type: 

  • Konferencer