Ph.d.-forsvar: Lyst til læring i valgmulighedernes folkeskole

Mandag den 11. september forsvarer Rikke Brown sin ph.d.-afhandling 'Klasset lyst: Skolens organiseringsformer læst som værdikampe og affektiv økonomi'.

Ph.d.-projektet har undersøgt, hvordan social klasse, lyst og skoleorganisering virker sammen i nye organiseringer af folkeskolens udskoling med øgede valgmuligheder. Herunder bl.a. hvordan der arbejdes med at (om)forme lyst til læring.

I projektet har Rikke Brown analyseret, hvordan social klasse, lyst og skoleorganisering er viklet ind i hinanden i det, der i afhandlingen kaldes det (over)kontrollerede skolemarked. Det studeres konkret med den linjedelte udskoling, der går særlig langt i forhold til styring, hvor valgmulighederne er øget både mellem skoler og i den enkelte skole.

Bedømmelsesudvalg
Professor Helene Aarseth, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
Lektor Sune Qvotrup Jensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 
Lektor Laura Gilliam, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder
Professor Dorthe Staunæs, DPU, Aarhus Universitet

Forsvaret ledes af lektor Jette Kofoed, DPU, Aarhus Universitet. 

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet. 

Praktiske oplysninger

Tid

Mandag d. 11. september 2017 kl. 13:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

DPU, Aarhus Universitet, Lokale D169
Tuborgvej 164
2400 København NV

Pris: 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig

Type: 

  • Konferencer