Ph.d.-forsvar: Elevers tekster om tekster

Fredag den 2. september forsvarer Kristine Kabel sin ph.d.-afhandling, Danskfagets litteraturundervisning: Et casestudie af elevers skriftsproglige måder at skabe stillingtagen på i udskolingen.

Kristine Kabels ph.d.

Danskfaget i skolen har bl.a. fokus på professionelle tekster og elevers analyse og fortolkning af tekster. Men ofte er elevernes analyser og fortolkninger ikke selv genstand for eksplicit opmærksomhed i danskundervisningen. Ved at kigge på, hvad der karakteriserer udskolingselevers tekster om tekster, kan vi blive klogere på, hvordan vi støtter elevers fagspecifikke literacy og dermed deres læring i skolen.

Projektet har undersøgt elevers sprogbrug, når de analyserer og fortolker noveller skriftligt. Det har desuden undersøgt elevers refleksioner over danskfagets litteraturundervisning samt de muligheder for at skrive analyser og fortolkninger, som elever tilbydes i undervisningen.

Tre 8. klasser på skoler i og omkring København har deltaget, og der er samarbejdet med dansklærerne om skriftlige analyse- og fortolkningsopgaver til eleverne undervejs.

Den udviklede viden om elevers fagspecifikke literacy kan bruges til at støtte alle elevers læring og vidensproduktion i skolen.

PDF iconLæs mere om Kristine Kabels ph.d.-forsvar

Praktiske oplysninger

Tid

Fredag d. 2. september 2016 kl. 13:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

DPU, Aarhus Universitet, lokale D174
Tuborgvej 164
2400 København NV

Pris: 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig

Type: 

  • Konferencer

Mere om ph.d.-projektet

Tekst om Kristine Kabels ph.d.

Ph.d.-projektet er formidlet i kort form, hvor baggrunden for projektet og projektets metoder ridses op.

Læs mere om projektet