NORDPRO-konferencen 2018

Den 8.-9. november 2018 er Københavns Professionshøjskole vært for NORDPRO-konferencen, som afholdes i regi af Nordisk Netværk for Professionsforskning.

Årets tema: Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere

Mange professioners status og opgaver er under påvirkning af aktuelle politisk-administrative og økonomiske agendaer.  Sådanne agendaer afspejles i krav til professionernes vidensgrundlag, i kontrol af professionsudøvelse og i standardiserede metoder og programmer for tilrettelæggelse og udførelse af arbejde, som før var under professionernes ansvar. Nogle omstillinger foranlediges direkte af statslige styreformer, mens andre afspejler fremkomsten af nye teknologier, som forandrer eller udfordrer de professionelles status og autoritet. Det gælder eksempelvis en række nye tjenester tilbudt via nettet – psykologhjælp, telemedicin, læringsplatforme mv. – som standardiserer løsninger, involverer nye medarbejdere (bl.a. programmører) og påvirker betingelserne for professionel skønsudøvelse. Udviklingen fører i nogle tilfælde til, at professionernes autoritet og legitimitet bliver mere utydelig, og at professionerne kommer i konkurrence med andre personalegrupper om arbejdsopgaver, hvilket kan stille borgerne anderledes og forandrer de klassiske klientroller på godt og ondt.

Konferencens overordnede tema om magt, teknologi og mennesker sætter fokus på, hvad der sker, når balancer mellem magt, teknologier og mennesker forskydes, herunder spørgsmål om hvordan nye digitale teknologier ændrer magtforholdet mellem professionelle og borgere.

Konferencens temaområder

 1. Professionerne i samfundet: Magt, status og legitimitet
 2. Professioner, styreformer og teknologier
 3. Viden og vidensanvendelse i professioner
 4. Professionsuddannelse, kvalificering og professionel læring
 5. Mennesker og dilemmaer i professionelt arbejde
 6. Tværprofessionelt samarbejde
 7. Profession, køn, klasse og etnicitet

Keynote speakers

 • Lektor Maja Plum, Københavns Universitet
 • Professor Ivor Goodson, University of Brighton

Retningslinjer og deadline for abstracts

Et abstract skal være 350-400 ord og skal rette sig mod et af konferencens syv temaer. Abstractet sendes til Nordpro2018@ucc.dk senest den 15. maj.

Forfatterne får senest 15. juni besked om, hvorvidt deres abstract er gået igennem reviewprocessen.

Abstractet skal indeholde:

 • Titel
 • Forfatter navne og mail-adresser
 • Hvilket af de syv konferencetemaer retter abstraktet sig mod?
 • 2-4 keywords
 • Problemstilling
 • Teoretisk afsæt og metoder
 • Empirisk felt

Deadline for papers

15. oktober er der sidste frist for at indsende færdige papers.

Konferencevenue

Konferencen afholdes i Københavns Professionshøjskoles bygninger ved Carlsberg Station i København. Transportvejledning og andre praktiske informationer følger snarest muligt.

Lokal planlægningskomité

Den lokale planlægningskomité består af:

 • John Gulløv, Københavns Professionshøjskole
 • Jakob Ditlev Bøje, Syddansk Universitet
 • Nana Vaaben, Københavns Professionshøjskole
 • Jan Thorhauge Frederiksen, Københavns Universitet
 • Randi Nygård Andersen, Professionshøjskolen Absalon
 • Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt, Professionshøjskolen Absalon

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 8. november 2018 kl. 9:00 til Fredag d. 9. november 2018 kl. 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Pris for konferencen: 920 kr. ekskl. moms/1150 kr. inkl. moms. Pris for middagen: 440 kr. ekskl. moms/550 kr. inkl. moms

Type: 

 • Konferencer

Vigtige datoer

15. maj: Sidste frist for indsendelse af abstracts
15. juni: Sidste frist for svar på, om abstracts er accepteret
15. oktober: Sidste frist for at indsende færdige papers
15. oktober: Sidste frist for tilmelding til konferencen