Når koden er knækket 2019

Københavns Professionshøjskole afholder til januar 2019 konferencen Når koden er knækket. Også denne gang er der tale om et spækket program med spændende oplægsholdere. Konferencen foregår den 23. januar 2019 på Scandic Copenhagen. Denne gang er overskriften: "Skriv og læs!"

Program

8:30-9:00 Indskrivning og morgenkaffe/te
09.00-09.30 Velkomst, fællessang og musikalsk indslag ved studerende fra KP’s læreruddannelse under ledelse af lektor Gorm Bülow Karrebæk
09.30-10.30 Fælles oplæg: Kjell Lars Berge, professor
10.30-11.00 Kaffepause
11.00-12.10 Fælles oplæg: Mette Vedsgaard Christensen, docent
12.10-13.10 Frokost
13.10-14.20 Temagrupper
14.20-14.40 Kaffepause
14.40-15.50 Fælles oplæg: Hanne Kvist, forfatter
15.50-16.00 Afslutning

Fælles oplæg

09.30-10.30: Hvordan lykkes vi med skriveundervisningen?

I forskningsprojektet Normprosjektet blev skriveudviklingen hos elever i den norske grundskole studeret. Projektet var et interventionsstudie, hvor der blev udviklet en klar forståelse af skrivning (Skrivehjulet) og dertil klare krav til, hvad elevene skulle mestre (forventningsnormer). Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med lærere. Projektelevernes skriveudvikling blev sammenlignet med skriveudviklingen blandt eleverne i en kontrolgruppe. Resultaterne viste, at der var en stærk læringseffekt ved at deltage i projektet. Projekteleverne forbedrede deres skrivefærdigheder betydeligt. I foredraget vil Normprosjektet blive præsenteret, og årsagerne til projektelevernes stærke skriveudvikling bliver diskuteret.

v. Kjell Lars Berge, professor, Oslo Universitet.

11.00-12.10: Skrivning og sprogarbejde i skolens fag – forskning og eksempler på god skrivepraksis

Oplægget vil dels præsentere eksempler fra forskning på, hvad vi ved om effektiv skriveundervisning og dels vise eksempler på, hvordan lærere omsætter denne viden til undervisningsaktiviteter. Eksemplerne kommer primært fra danskfaget, men perspektiver til skrivning og sprogarbejde i andre fag inddrages også. Praksiseksempler og -erfaringer stammer fra et igangværende aktionslæringsprojekt ”Alle i uddannelse”, der har til formål at udvikle sprogbaseret undervisning for elever i udskolingen.

v. Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d., VIA.

14.40-15.50: Ord, billede og fortælleglæde

En af mine store interesser er samspillet mellem ord og billede. Jeg ser det som to sidestillede måder at fortælle en historie på, men de rammer os (og barnelæseren) på vidt forskellige måder. Jeg vil også fortælle om min egen arbejdsproces, der befinder sig udstrakt på en skala fra kaos til disciplin. Om glæden ved at kunne skifte mellem at skrive og tegne. Om at arbejde sammen med andre, tegnere eller forfattere.

v. Hanne Kvist, forfatter.

Temagrupper

1: Kollegacoaching – om udnyttelse af skolens egne faglige og pædagogiske ressourcer

Hvilke faglige, pædagogiske og personlighedsmæssige kvalifikationer bør en kollegacoach være i besiddelse af? Hvilke metoder og redskaber understøtter kollegacoachens arbejde? Hvordan får man skabt en god samarbejdsrelation til sine kolleger, og hvordan etablerer man en god samarbejdsrutine?

v. Elisabeth Arnbak, ph.d., konsulent.

2: På sporet af en ny skrivedidaktik i danskundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen

Hvordan sikrer vi os, at eleverne fortsat udvikler deres skrive- og revideringskompetence?

Temagruppen kommer med konkrete bud på en skrivedidaktik, hvor:

  • Praksis bygger på empirisk forskning
  • Skrivning primært foregår i klassen
  • Fundamentet er skriveøvelser frem for fulde tekster
  • Respons er selektiv og formativ feedback kan få konsekvenser for elevernes tekster

v. Susanne Hanson, pædagogisk konsulent i dansk.

3: Læsefællesskaber for elever? – Litteratur Akademiet og Læsetiltag i Fredensborg

For at udvikle elevernes fortsatte læseglæde har Fredensborg Skole igangsat flere engagerende læsefællesskaber. Der udbydes Booktalks, Læseklubber og særlige talenthold i litteratur for forskellige årgange. Litteratur Akademiet præsenteres hvert år for samtlige elever og skoler i Fredensborg Kommune. Dette store projekt er en karavane af 1000 bøger og otte forfatteres skolebesøg. Hør om, hvordan vi har skabt disse tiltag med god læseeffekt til stor glæde.

v. Ida Kongsø, koordinator for skolernes Pædagogiske Læringscentre Fredensborg Kommune.

 

 

Aktivitetsnummer: 195002.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Pris: 

1.850 kr. ekskl. moms

Målgruppe: 

Undervisere i dansk, specialundervisning, andre fag samt læsevejledere, konsulenter, læreruddannere og andre interesserede.

Type: 

  • Konferencer