Når koden er knækket 2018

OBS! Konferencen er overtegnet. UCC afholder til januar 2018 konferencen Når koden er knækket. Igen i år er der tale om et spækket program med spændende oplægsholdere. Konferencen foregår den 24. januar 2018 på Campus Carlsberg. Denne gang med overskriften Literacy, skrivning og sprogforståelse.

Vi får besøg af forfatter Kim Fupz Aakeson, der fortæller "Om at fortælle historier". Forsker Jesper Bremholm sætter fokus på begrebet Literacy – et brugbart begreb eller overflødigt modeord? Forsker Anne-Mette Veber Nielsen præsenterer spritnye resultater og ideer til praksis fra projekt om ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet.

Dertil byder konferencen på inspirerende temagrupper om ordblinde i klassen, feedback og stilladsering i skriveundervisningen og faglig læring gennem fokus på sprog og skrivning.

Program

08.30 - 09.00 Indskrivning og morgenkaffe/te
09.00 - 09.30 Velkomst og musikalsk indslag ved studerende fra Læreruddannelsen UCC under ledelse af Gorm Bülow Karrebæk
09.30 - 10.30

Fælles oplæg: Literacy – brugbart begreb eller overflødigt modeord?

I løbet at de seneste 10 år har literacy-begrebet for alvor vundet indpas i den nordiske uddannelses- og forskningsverden, ikke mindst inden for læse-/skriveområdet. Der er dog langt fra konsensus om betydningen af begrebet, og af samme grund hersker der en udbredt forvirring om hvordan det skal forstås og bruges. Oplægget giver et bud på en begrebsafklaring og et forsvar for literacy-begrebets berettigelse som et berigende blik på elevers omgang med tekster i og uden for skolen.

v. Jesper Bremholm, Ph.d., adjunkt, DPU, Aarhus Universitet

10.30 - 11.00 Kaffepause
11.00 - 12.10

Fælles oplæg: Tag ordet med dig!

På mellemtrinnet forventes eleverne at kunne tilegne sig viden gennem læsning. Derved udfordres deres ordkendskab for alvor. Der er derfor stort behov for viden om, hvordan man gennem undervisning kan fremme elevers tilegnelse af nye ord under læsning.
I oplægget præsenteres erfaringer fra et forskningsprojekt i Høje-Taastrup kommune på 4. klassetrin. Desuden gives mange eksempler på konkrete elevaktiviteter. 

v. Anne-Mette Veber Nielsen, Ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Center for Læseforskning, Københavns Universitet

12.10 - 13.10 Frokost
13.10 - 14.20 Temagrupper (se nedenfor)
14.20 - 14.40 Kaffepause
14.40 - 15.50

Fælles oplæg: Om at fortælle historier

Forfatteren fortæller om sit arbejde, sit værksted, om at få ideer, om at skrive hver dag, om hvorvidt Snehvide er en god hovedperson eller ej, struktur, research og elefanter i henholdsvis litteratur og på film. Hvad har en tragisk opera til fælles med den sødeste billedbog? Og er Snehvide en god eller en dårlig hovedperson? En rundtur i forfatterens arbejdsværelse og et ord eller to om flyvske tanker og meget konkrete mandage, om at sidde der hvor det sker, også når der ikke sker noget.

v. Kim Fupz Aakeson, forfatter

15.50 - 16.00 Afslutning

Temagrupper

1. Ordblinde i klassen – hvordan skaber vi sammenhæng?

Hvilke elementer indgår i en effektiv særligt tilrettelagt undervisning for ordblinde elever på mellemtrinnet og i udskolingen? 

Temagruppen byder på oplæg og diskussion af, hvordan vi kan bygge bro mellem særligt tilrettelagt undervisning og almenundervisningen, så vi sikrer deltagelsesmuligheder for alle.

v. Christina Staalgaard, læringskonsulent fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og læsevejleder på Bakkegårdsskolen, Gentofte.

2. Hvordan giver skrivning og fokus på sprog læring i alle fag?

Arbejdet med sprog og skrivning har stor betydning for elevernes læring i alle fag. Det gælder især for elever, der bevæger sig i sprogmiljøer, hvor ordforråd og viden om verden i mindre grad understøtter deres skolefaglige udvikling. Temagruppen inspirerer til konkrete aktiviteter med afsæt i projekt Sprog giver faglig læring, hvor eleverne aktiveres sprogligt fx via skrivning, morfemarbejde, semantisk netværk, refleksionsskrivning og klassificeringsøvelser.  

v. Marianne Gjelstrup, læse- skrivekonsulent

3. Udvikling af sprogforståelse gennem stilladsering og feedback på elevernes skriftlige tekster

Hvordan kan eleverne på mellemtrinnet støttes i at producere fagtekster? Det kræver viden om sproget i forskellige teksttyper, og at der opstilles kriterier for skriveopgaven.

I temagruppen vil der være eksempler på, hvordan du kan tilrettelægge en skriveundervisning, der stilladserer eleverne i skriveprocessen, og hvordan du kan give feedback på deres skriftlige tekster, så de oplever, at de udvikler deres sprogforståelse.

v. Susanne Arne-Hansen, cand. pæd. i didaktik mshp. dansk, lærebogsforfatter

 

 

Har du spørgsmål til praktiske forhold vedrørende konferencen, kan du kontakte os på kursus@ucc.dk.

 

Aktivitetsnummer: 185002.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 8:30 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1.495 kr. ekskl. moms

Målgruppe: 

Undervisere i dansk, specialundervisning, andre fag samt læsevejledere, konsulenter, læreruddannere og andre interesserede.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 7169

E-mail: Kursus@ucc.dk