Når koden er knækket 2017

Den årlige konference "Når koden er knækket".

Den årlige læsekonference "Når koden er knækket" afholdes i 2017 den 23. januar.

Program

09.00-09.30

Velkomst, fællessang og musikalsk indslag

09.30-10.30

Fælles oplæg: Kristine Kabel, ph.d.

10.30-11.00 Kaffepause
11.00-12.10

Fælles oplæg: Rikke Denning Christoffersen, lektor

12.10-13.10 Frokost
13.10-14.20 Temagrupper
14.20-14.40 Kaffepause
14.40-15.50

Fælles oplæg: Dorthe Nors, forfatter

15.50-16.00 Afslutning

 

Fælles oplæg

Kl. 9.30-10.30

Litteraturundervisning: Hvordan skriver folkeskolens ældste elever tekster om tekster?

I oplægget præsenterer Kristine Kabel hovedfund fra sin ph.d.-afhandling om elevers skriftlige analyser og fortolkninger af litteratur i udskolingen. Markante mønstre i elevers tekster om tekster fremvises, og det diskuteres, hvad elever gives adgang til, og hvad der værdsættes i danskfagets litteraturundervisning på dette tidspunkt i uddannelsessystemet.

v. Kristine Kabel, ph.d., lektor Professionshøjskolen UCC.

Kl. 11.00-12.10

Det digitale tekstlandskab – læsning uden faste koordinater

Læsning af digitale tekster kræver noget andet af læseren, men hvad? Og undervisning med digitale tekster kræver en anden læsedidaktik, men hvilken? Oplægget vil tage afsæt i den digitale læsning i skolen og komme med bud på et didaktisk greb, som læreren kan anvende, når man bevæger sig i det digitale tekstlandskab.

v. Rikke Denning Christoffersen, lektor Professionshøjskolen UC Syd.

Kl. 14.40-15.50

Noveller og højskolesang

Med udgangspunkt Højskolesangbogen fortæller Dorthe Nors om sangenes betydning for hendes litterære dannelse og ikke mindst novellerne fra samlingen KANTSLAG, som hun i 2014 fik internationalt gennembrud med. Et festligt og levende foredrag med masser af sang, fortælling – og litteratur!

v. Dorthe Nors, forfatter.

 

Temagrupper

Kl. 13.10-14.20

1. Testet ordblind – og hvad så?

Når elever får konstateret ordblindhed, melder spørgsmålet sig: Hvad gør vi? Oplægget præsenterer perspektiver på, hvad der bidrager til vellykket implementering af it-hjælpemidler i grundskolen og fremmer en smidig overgang til ungdomsuddannelserne.

v. Trine Gandil, lektor, Professionshøjskolen UCC og Martin Hauerberg Olsen, adjunkt, Professionshøjskolen UCC.

 

2. Vejledning som læring i professionelle læringsfællesskaber

Med den nye bekendtgørelse for PLC bliver den faglige vejleder omdrejningspunkt for skoleudviklingen i et lokalt perspektiv. Vejledningsfunktionen rummer mange udfordringer i forhold til kommunikation, formidling, læring, etik og vejledning i et udviklings- og læringsperspektiv.  Oplægget præsenterer relevante værktøjer til arbejdet med at facilitere læring i faglige fællesskaber og her igennem udvikle såvel vejlederrollen som skolen som organisation.

v. Britta Vejen, Lektor, Professionshøjskolen UCC.

 

3. Gavner stillelæsning i skolen?

Formålet med at afsætte tid til stillelæsning i løbet af skoledagen er som regel at øge elevers læselyst og flydende læsning, men hvad ved vi egentlig om effekten? Oplægget vil diskutere forskning på området og give inspiration til måder at fremme elevers læseudvikling og engagement.

v. Louise Rønberg, adjunkt, Professionshøjskolen UCC.

 

 

Aktivitetsnummer: 175011.

Praktiske oplysninger

Tid

Mandag d. 23. januar 2017 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

DGI-byen
Tietgensgade 65
1704 København V

Pris: 

1.950 kr. ekskl. moms

Målgruppe: 

Undervisere i dansk, specialundervisning, andre fag samt læsevejledere, konsulenter, læreruddannere og andre interesserede.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk