Når børn ikke trives

- Hvad kan velfærdsprofessionerne gøre?

UCC Campus Nordsjælland og Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland inviterer til konference om børns trivsel.

Flere undersøgelser blandt børn og unge peger på, at stress er en folkesygdom, der desværre ikke kun eksisterer i de voksnes verden. Ifølge stressforeningen er op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse belastet af stress og flere børn indlægges med stressrelaterede sygdomme. Undersøgelserne synes således at pege på en alvorlig negativ udvikling i børns trivsel.

Velfærdsprofessionerne har stor erfaring med at have blik for børns trivsel, og de møder dagligt de stressede børn i både skole, institution og i sundhedsvæsenet. Velfærdsprofessionerne har derfor en central rolle i at få vendt udviklingen og medvirke til at forebygge stress – ikke alene hos det enkelte barn, men særligt i de fællesskaber, hvor børnenes trivsel skabes og formes.

Kom til en spændende konference med oplæg fra bl.a. Danmarks første professor i mental børnesundhed Carsten Obel og debat med blandt andre formand for Stressforeningen, Manu Sareen. Konferencen vil give ny viden, inspiration og konkrete redskaber til hvordan sygeplejersker, lærer, pædagoger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker m.fl. kan samarbejde om og bidrage til at skabe fællesskaber, der kan medvirke til at øge børns trivsel.

Program


8.30-9.00: Registrering og kaffe

9.00-9.10: Velkomst
Liselotte Braarup Larsen, Programleder for den sundhedsfaglige videreuddannelse, Professionshøjskolen UCC og Kirsten Jensen, Borgmester i Hillerød Kommune

9.10-10.00: Keynote I - Hvordan spotter man stress hos børn?
Speciallæge Carsten Obel, professor i mental børnesundhed, Center for Sundhedssamarbejde

10.05-10.25 Refleksioner på Keynote I 
Manu Sareen, formand for Stressforeningen og Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune og formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

10.25-10.45 Trivsel i klassen
Oplæg af 8. klasses elever, Hillerød Lille Skole.

10.55-11.40 Workshop I - Vælg ml:

1. Bedre trivsel – vi skal tættere på
v/ Sundhedsplejen, Børnesundhed og miljø, Gladsaxe Kommune

Hvordan kan systematiske sundheds- og trivselsundersøgelser bruges som redskab i forebyggelsen af stress blandt skoleelever? I denne workshop præsenterer Gladsaxe Kommune, hvordan de bruger systematisk indsamling af sundheds- og trivselsundersøgelse på fire klassetrin (0., 4., 7. og 9. kl.) i arbejdet med at forebygge stress blandt kommunens skoleelever.
 

2. Psykomotorisk tilgang til forebyggelse af stress hos børn og unge
v/ Malene Norup Stolpe, Lektor ved Psykomotorikuddannelsen, UCC. Til workshoppen bistås Malene Stolpe af to studerende fra UCC’s psykomotorikuddannelse.

Det kendetegnende for psykomotorisk terapi er, at den tager udgangspunkt i kropslige og psykiske sammenhænge, og kroppen og bevægelsesaktiviteter er indgangsvinkel til at fremme såvel fysisk som mental sundhed. Denne workshop viser, hvordan psykomotorisk terapi, herunder behandlings- og undervisningsaktiviteter kan bidrage til forebyggelse og behandling af stresslidelser hos børn og unge.
 

3. Når børn deles: pædagogiske perspektiver på børn i skilsmisse
v/ Anja Marschall, PhD og Adjunkt v. Pædagoguddannelsen og Forskning, Professionshøjskolen UCC

Hvordan sikrer man børns trivsel i skilsmissefamilier? At bo delt mellem to steder kræver en særlig form for organisering af hverdagen, hvor børnene skal forholde sig til to forskellige steder med forskellige forventning, krav, rammer og rutiner. Fagprofessionelle føler sig ind imellem rådvilde i mødet med børn og forældre i skilsmisse. Denne workshop giver – med baggrund i forskningsbaseret viden -  metodisk og praktisk indsigt i, hvordan man som fagprofessionel kan handle mere systematisk, når man i hverdagen skal støtte børn i skilsmisse.
 

4. Risikofyldt leg – giv os lov!
v/ Mathilde Sederberg og Anne Bahrenscheer, begge lektorer, arbejder i grund- og efter-videreuddannelse samt i forskningsprogram Sundhed, Professionshøjskolen UCC

Denne workshop viser, hvordan arbejdet med mod, risikofyldt leg og kamp kan udgøre et pædagogisk grundlag i relation til trivsel, læring og dannelse. Således at dels børns mulighed for at opleve mere risikofyldte og udfordrende former for leg og bevægelse i dagtilbud sikres, og dels at pædagogerne lærer at håndtere eventuelle udfordringer i denne sammenhæng.
 

5. NOH’s Børne og ungeafdelings arbejde med stressramte børn
v/ Hanne Andersen, børnesygeplejerske og Grete Teilmann, overlæge, Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital

Mange børn, der trives dårligt, bliver henvist til Nordsjællands Hospitals Børne- og ungeafdelingen. Workshoppen giver en introduktion til afdelingens tværprofessionelle behandling af stressramte børn, og der arbejdes casebaseret med en række problemstillinger, hvor deltagernes egne erfaringer og spørgsmål bringes i spil.
 

11.40 -12.30 Frokost

12.30-13.15 Workshop II kl. Se under 'Workshop I'

13.30-14.45 Keynote II - Børns fællesskaber – hvad er potentialerne?

Professor Bjarne Bruun Jensen, forskningschef, Steno Sundhedsfremmeforskning

14.45-15.30 Paneldebat - Hvordan kan velfærdsprofessionerne medvirke til forebyggelsen af stress blandt børn?
Manu Sareen, Bjarne Bruun Jensen, Kirsten Jensen og Annegrete Juul, Institutchef for sygepleje på Metropol.

15.30 Tak for i dag ved Liselotte Braarup Larsen

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 1. marts 2018 kl.
8:30 til 15:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC
Carlsbergvej 14-16
3400 Hillerød

Pris: 

1095 kr. + moms

Målgruppe: 

Sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, lærer og pædagoger samt andre velfærdsprofessionelle som arbejder med børn.

Type: 

  • Konferencer