Når børn ikke trives

- Hvad kan velfærdsprofessionerne gøre?

UCC Campus Nordsjælland og Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland inviterer til konference om børns trivsel.

Flere undersøgelser blandt børn og unge peger på, at stress er en folkesygdom, der desværre ikke kun eksisterer i de voksnes verden. Ifølge stressforeningen er op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse belastet af stress og flere børn indlægges med stressrelaterede sygdomme. Undersøgelserne synes således at pege på en alvorlig negativ udvikling i børns trivsel.

Velfærdsprofessionerne har stor erfaring med at have blik for børns trivsel, og de møder dagligt de stressede børn i både skole, institution og i sundhedsvæsenet. Velfærdsprofessionerne har derfor en central rolle i at få vendt udviklingen og medvirke til at forebygge stress – ikke alene hos det enkelte barn, men særligt i de fællesskaber, hvor børnenes trivsel skabes og formes.

Kom til en spændende konference med oplæg fra bl.a. Danmarks første professor i mental børnesundhed Carsten Obel og debat med blandt andre formand for Stressforeningen, Manu Sareen. Konferencen vil give ny viden, inspiration og konkrete redskaber til hvordan sygeplejersker, lærer, pædagoger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker m.fl. kan samarbejde om og bidrage til at skabe fællesskaber, der kan medvirke til at øge børns trivsel.

Program


8.30-9.00: Registrering og kaffe

9.00-9.10: Velkomst ved Liselotte Braarup Larsen 
Programleder for den sundhedsfaglige videreuddannelse, Professionshøjskolen UCC

9.10-10.00: Keynote I - Hvordan spotter man stress hos børn?
Speciallæge Carsten Obel, professor i mental børnesundhed, Center for Sundhedssamarbejde

10.05-10.25 Refleksioner på Keynote I 
Manu Sareen, formand for Stressforeningen og Kirsten Jensen, viceborgmester Hillerød Kommune og formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

10.25-10.45 Trivsel i klassen
Oplæg af 8. klasses elever, Hillerød Lille Skole.

10.55-11.40 Workshop I - Vælg ml:

 1. Bedre trivsel - vi skal tættere på
  Hvordan kan arbejde med systematisk dataindsamling have en forebyggende effekt ift. stress i folkeskolen?
 2. Psykomotorisk tilgang til forebyggelse af stress hos børn og unge
  Hvordan kan arbejde med kropsbevidsthed og bevægelsesaktiviteter bistå velfærdsprofessionerne i at forebygge stress blandt børn?
 3. Når børn deles: pædagogiske perspektiver på børn i skilsmisse
  Hvordan kan man forebygge stress blandt børn i skilsmissefamilier?
 4. Risikofyldt leg - giv os lov!
  Hvordan kan arbejde med mod, risikofyldt leg og kamp udgøre et pædagogisk grundlag i relation til trivsel, læring og dannelse?
 5. NOH's Børne og ungeafdelings arbejde med stressramte børn
  Hvordan fungerer en tværgående indsats?

11.40 -12.30 Frokost

12.30-13.15 Workshop II kl. Se under 'Workshop I'

13.30-14.45 Keynote II - Børns fællesskaber – hvad er potentialerne?

Professor Bjarne Bruun Jensen, forskningschef, Steno Sundhedsfremmeforskning

14.45-15.30 Paneldebat - Hvordan kan velfærdsprofessionerne medvirke til forebyggelsen af stress blandt børn?
Manu Sareen, Bjarne Bruun Jensen, Kirsten Jensen og Annegrete Juul, Institutchef for sygepleje på Metropol.

15.30 Tak for i dag ved Liselotte Braarup Larsen

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 1. marts 2018 kl.
8:30 til 15:30

Adresse

Professionshøjskolen UCC
Carlsbergvej 14-16
3400 Hillerød

Pris: 

1.095 kr.

Målgruppe: 

Sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, lærer og pædagoger samt andre velfærdsprofessionelle som arbejder med børn.

Type: 

 • Konferencer