Musikfagets dag 2016

DAGEN ER FULD BOOKET, MEN MAN KAN KOMME PÅ VENTELISTE.

Leg, sang, dans, stomp, klassisk musik, soundpainting, mellemøstlig musik, børne- og voksenkor.

Program formiddag
08.30 Morgenkaffe og brød
09.00 Velkomst
09.10 Morgensang v/Erik Sommer
10.00 Kaffe og frugt ved workshoplokalerne
10.30 Workshop (formiddag)
F1 Skraldejam (indskoling)
F2 Kan du få øre på musikken? (indskoling)
F3 Soundpainting klasseimprovisation (indskoling)
F4 Mellemøstlig Musik
F5 Børnekor
F6 Akustisk sammenspil (indskoling) - BEMÆRK NY WORKSHOP!
12.30 Frokost

Workshops formiddag
F1 Skraldejam (indskoling) v/Annelise Fuglsbjerg
Leg, sang, dans, stomp og ”rammer der kan selv” er nøgleord for, hvad vi skal beskæftige os med, og fokus er på indskolingen. Du bliver introduceret til bogen Skraldejam 2 fra Dansk Sang, og har du bogen, så tag den med. Vi prøver ICE-breakers, spiller lidt spand, prøver lidt vandflasker, lidt danse, lege og “rammesange” og evt. også rammer til fokus på at fortælle historier og arbejde med bogstaver.

F2 Kan du få øre på musikken? (indskoling) v/Else Marie Okkels
Indledningsvis nogle eksempler på øvelser i at lytte, så eleverne kan få en bevidsthed om, hvordan lyde påvirker os. Derefter nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med klassisk musik i indskolingen. Der bruges musik fra Bizets Carmen, Edvard Griegs Peer Gynt, Saint Säens Dyrenes Karneval m.v. Hands-on og med udgangspunkt i de konkrete satser gennemgår og afprøver vi lege, bevægelsesaktiviteter, fantasilytning og musikalsk skabende aktiviteter. Materialet vil kunne købes på Musikfagets dag.

F3 Soundpainting klasseimprovisation (indskoling) v/Duckert og Rasmussen
Soundpainting er en ny måde at undervise i musik på, hvor man bruger håndtegn til at fortælle eleverne, hvad og hvordan de skal spille og synge. Metoden tager udgangspunkt i improvisation på en måde, hvor alle kan være med. Du får en grundlæggende introduktion til Soundpainting og prøver både at være med i koret og stå foran og dirigere med håndtegn. Desuden giver vi dig tips til at tilpasse metoden til indskolingen samt konkrete, afprøvede øvelser og lege, som kan bruges direkte i timerne. Soundpainting er en intuitiv og sjov måde at lave musik på og udfylder et kerneområde i musikundervisningen: Improvisation/musikalsk skaben. Der tages udgangspunkt i bogen Sammenspil og improvisation med Soundpainting. Duckert og Rasmussen har undervist i Soundpainting på alle niveauer siden 2005 og skabte i 2015 Det Virtuelle Danmarkskor med over 80 deltagende skoleklasser.

F4 Mellemøstlig Musik (alle) v/Bilal Irshed
Du får en kort introduktion til de vigtigste aspekter inden for mellemøstlig musik:
Maqam (musikskala): Den arabiske musik er karakteriseret ved brugen af musikskalaer, der er væsentlig anderledes end dem, som findes inden for vestlig musik. Du kommer til selv at synge forskellige maqamat (skalaer) samt små melodier fra den arabiske og mellemøstlige musiktradition.
Rytme: Den mellemøstlige musik er kendt for sine livlige rytmer, og du stifter bekendtskab med de grundlæggende rytmer.
Dans: Du lærer den traditionelle palæstinensiske dans, dabka, at kende. Dansen findes i andre dele af Mellemøsten, bl.a. Syrien, Libanon og Irak, men det er den palæstinensiske version, der bliver undervist i.

F5 Børnekor (alle) v/Erik Sommer
Sangværksted for både flerstemmig sang i klassen og for børnekor med repertoire, fra den enkle overstemme til det mere komplicerede børnekorsmateriale med satser, værktøjer og idéer til korarbejdet, herunder opvarmning, intonation, kanons, ledelse, satsarbejde og akkompagnement. Der tages delvist udgangspunkt i udgivelserne fra Folkeskolens Musiklærerforenings forlag Dansk Sang samt løsark.

F6 Akustisk sammenspil (indskoling) v/Stefan Nielsen (BEMÆRK NY WORKSHOP!)

  • Hvordan kan man hurtigt sætte 1-2 akustiske instrumentalstemmer til en sang?
  • Hvordan kan man lave akustisk sammenspil med hele klasser?
  • Hvordan kan man indstudere roller kort og præcist?
  • Hvordan laver man enkel improvisation?

Dette er nogle af de spørgsmål, som dette kursus tager op. Vi lærer at anvende zylofoner, klokkespil og percussion til at udsmykke og give sange et ekstra pift og skal også spille akustiske arrangementer for hele klasser. Lydniveauet er overskueligt, og man skal ikke have kendskab til forstærkere, PA-anlæg m.m. Vi spiller, synger og danser med udgangspunkt i børnesange, jazz, morgensange m.m. Der er fokus på indstuderingsmetoder, differentiering, arrangement og instrumentanvendelse. Satserne er fra SOS (Stavspil Og Sang) - akustisk sammenspil i indskoling, som udkommer 1. november 2016 på Dansk Sang.


Program eftermiddag
13.30 Workshop (eftermiddag)
E1 Skraldejam (mellemtrin)
E2 Fem spor i ny dansk musik (mellemtrin)
E3 Soundpainting klasseimprovisation (mellemtrin)
E4 Mellemøstlig Musik
E5 Voksenkor
E6 Akustisk sammenspil (indskoling) - BEMÆRK NY WORKSHOP!
15.30 Tak for i dag (dagen slutter efter sidste workshop)

Workshops eftermiddag
E1 Skraldejam (mellemtrin) v/Annelise Fuglsbjerg
På mellemtrinnet kan børnene spille mere, og dermed skal vi omkring forskellige rytmer og breaks primært på spande, vi skal lege trommespion og vendespil med rytmer, sange og bevægelse. Vi har også fokus på paratviden og ICE-breakers og danse/lege rammesange. Medbring bogen Skraldejam 2 fra Dansk Sang, hvis du har den, da meget af materialet er i denne bog.

E2 Fem spor i ny dansk musik (mellemtrin) v/Else Marie Okkels
Fem spor i ny dansk musik er et nyt gratis undervisningsmateriale, der bliver lagt på nettet i efteråret 2016. Det lægger op til et samarbejde mellem skole og musikskole, men kan også bruges af skolelæreren alene. Materialet præsenteres, og vi afprøver en del af elevopgaverne i praksis, så du bliver klædt på til at gå hjem og bruge opgaverne i musikoplevelse, musikforståelse og musikalsk skaben. Fem spor i ny dansk musik bygger på erfaringerne fra udviklingsarbejdet 1+1=3. Se evt. http://skolemix.dk/materialer/1plus1er3/

E3 Soundpainting klasseimprovisation (mellemtrin) v/Duckert og Rasmussen
Samme indhold som F3 blot målrettet mellemtrinnet.

E4 Mellemøstlig Musik (alle) v/Bilal Irshed
Samme indhold som F4.

E5 Voksenkor (alle) v/Erik Sommer
Der, hvor det hele smelter sammen i vellyd, koncentration, musikalitet og glæde. Musiklæreren, der livet igennem arbejder med at få andre til at synge, har også brug for (og glæde af) selv at synge og opleve det musikalske fællesskab, det indebærer. Repertoire: Rytmiske og traditionelle satser i forskellige stilarter – og nogle af dem kan måske bruges derhjemme...

E6 Akustisk sammenspil (indskoling) v/Stefan Nielsen (BEMÆRK NY WORKSHOP!)
Samme indhold som F6.

Vælg én workshop formiddag og én workshop eftermiddag og angiv dem i notefeltet ved tilmeldingen eller send dine ønsker til kursus-cfu@ucc.dk. Bemærk, at workshops tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Du kan se hele programmet i printvenlig format her:

Kursusnr.: 269061

Praktiske oplysninger

Tid

Fredag d. 11. november 2016 kl. 9:00 til 15:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København K

Pris: 

1.500 kr.

Målgruppe: 

Lærere, der underviser i musik, og pædagoger, der arbejder med musik.

Type: 

  • Konferencer