Multikulturelle Skoler 2019

'Tæt på det flersproglige klasserum' hedder årets konference, der i dagene den 18. + 19. november vil beskæftige sig med pædagogisk og didaktisk praksis på den multikulturelle skole. Tilmeldingen åbner den 13. august.

Konferencen understøtter de professionelles refleksioner og dømmekraft ift. indholdsmæssige og metodiske valg, der kan sætte elevernes sproglige, kulturelle og sociale ressourcer i spil i undervisningen og skabe optimale læringsfællesskaber for alle.

Vi rejser følgende spørgsmål:

  • Hvordan anerkender og inddrager vi elevernes ressourcer på måder, der understøtter elevernes læring og på måder, der IKKE sender elever gennem folkeskolen med følelsen af sprogskam, men som danner eleverne til dygtige og sprogstolte unge mennesker?
  • Hvordan åbner vi for bredere og mindre fastlåste identifikationsmuligheder i den litteratur og curriculum, som vi anvender i fagene? Alle elever har brug for genkendelighed, bekræftelse, og perspektivudvidelse. 
  • Hvordan arbejder vi pædagogisk med uenighedsfællesskaber og demokratisk dialog dels som mål for elevernes læring og læringsfællesskaber og dels som vision for skolens kultur?           

Gennem forsknings- og praksisbaserede oplæg og workshops giver konferencen dig mulighed for at reflektere over forventninger til og understøttelse af elevernes læring, samt inspiration til konkrete metoder og greb i såvel klasserummet som i udviklingen af skolens kultur. Vi inviterer danske og internationale forskere og praktikere til at synliggøre forskellige vinkler på undervisning og udvikling af den pædagogiske praksis. 

Som konferencedeltager får du:

  • Ny forskningsbaseret og praksisanvendt viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil og dermed kvalificere de faglige perspektiver på praksis
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis 
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

 

Tilmeld dig, og læs programmet her - klik.
(Tilmelding åbner den 13. august 2019)

Kontakt
Gitte Høegh Stærk
Studieadministrativ koordinator
51 38 04 27
gifr@kp.dk

 

Praktiske oplysninger

Tid

Mandag d. 18. november 2019 kl. 9:30 til Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 15:00

Arrangementet er afholdt

Pris: 

Pris: 4.245 kr. inkl. overnatning / 3.195 kr. ekskl. overnatning

Type: 

  • Konferencer