Multikulturelle skoler 2018

Identitetsforhandlinger i den flersproglige og flerkulturelle skole.

Multikulturelle skoler 2018

Konferencen har de seneste 3 år haft primært fokus på nyankomne elevers vej ind i uddannelse. Vi har set på modtagelsen, på overgangene og samarbejdet med almenundervisningen, samt på hele skolen som ansvarlig for læringsfællesskaber og inklusion af nyankomne elever.

I år sætter vi fokus på de sprog- og identitetsforhandlinger der kontinuerligt foregår i og udenfor skolen. Hvordan skabes det flerstemmige klasserum, hvor alle elever kan finde identitetsbekræftelse og perspektivudvidelse? Hvordan gøres den diversitet, der er et vilkår i mange folkeskoler i dag til det naturlige udgangspunkt og afsæt for elevernes trivsel, udvikling og læring? Hvordan påvirker samfundets diskurser den måde elever, forældre og lærere ser på sig selv og hinanden? Og hvilken betydning får det for skolens praksisser?  

I år sætter vi fokus på: 

  • At arbejde med identitetsbekræftende praksisser
  • At skabe gode rammer om det flerstemmige klasserum
  • At understøtte sprogudviklende fagundervisning med ressourcesyn
  • At styrke samarbejde mellem alle aktører
  • At give gode deltagelsesmuligheder for alle forældre i skole-hjemsamarbejdet  

Vi inviterer danske og internationale forskere og praktikere til at synliggøre forskellige vinkler på undervisning og udvikling af den pædagogiske praksis.

Som konferencedeltager får du:

  • Ny forskningsbaseret viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil og dermed kvalificere de faglige perspektiver på praksis
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

Program (er under udarbejdelse - der tages forbehold for ændringer)

Mandag d. 12. november 2018

09.30 – 10.00 Morgenmad og registrering
10.00 – 10.10 Velkomst v/Københavns Professionshøjskole
10.10 – 11.30

Translanguaging Identities: Bridging Worlds v/ Eowyn Crisfield, educator, researcher and author whose interests and specialisations span all aspects of Applied Linguistics connected to languages in education. She works with schools to improve the practice of teaching and learning of languages, including school languages, home languages and foreign languages. Her perspective is embedded in language acquisition research and sociolinguistics, and she views language teaching and learning as a process beyond simple language acquisition but deeply connected to our communities and local language ecologies. Her work on translanguaging is directly related to this perspective, in the understanding that language is not only a communicative system, but is also linked to politics, language policy, social norms and identity.

11.30 – 12.30

Tegn på sprog gennem ti år – udfordringer og potentialer med literacy i flersprogede klasser v/Lone Wulff, lektor og forskningsmedarbejder, Københavns Professionshøjskole

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 – 15.00 Workshops A-B-C-D-E-F-G
15.00 – 15.30 Pause
15.30 – 16.30

Samfundsdiskursers betydning for identitetsforhandlinger blandt unge med minoritetsbaggrund v/ Astrid Ag, postdoc, ph.d., Københavns Universitet

16.30 – 17.00

Læringsportalen Flygtningebørn.dk v/ Michael Graversen, dokumentarfilminstruktør

17.00 – 18.30     Fri tid
18.30 –     Middag og networking

Tirsdag d. 13. november 2018

08.30 – 10.00 Workshops A-B-C-D-E-F-G
10.00 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15

Hvordan opleves det intensiverede skole-hjem-samarbejde af fædre med migrantbaggrund? v/Anne Jørgensen, stud. ph.d., Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet

11.15 – 12.00

Fra ’skæld-ud’ samtaler til læringssamtaler – strategier for ’forældresamskabelse’ på Søndervangsskolen v/Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder på Søndervangsskolen i Viby

12.00 - 12.10

Kort 'strække ben'-pause

12.10 – 12.50

Mino Danmark: Tid til en ny samtale – Om det delte uddannelsessystem og løsningen på det v/Fahad Saeed, projektchef i Mino Danmark

12.50 – 13.00 Afslutning og evaluering
 

Farvel, på gensyn og frokost-to-go

Workshops

A: Lærer og vejleders samarbejde omkring sproglig udvikling i fagene
v/ DSA-koordinator Søren Høilund, Rødovre Skole og Maj Engelbrecht, udviklingskonsulent for flersprogede børn og unge i Rødovre Kommune  

B: Den sproglige dimension i fremmedsprogsundervisningen – erfaringer fra udskolingen  
v/ Gro Caspersen, fransklærer og DSA-vejleder på Nymarkskolen i Svendborg, foredragsholder og lærebogsforfatter, vinder af den Europæiske sprogpris 2017, samt vinder af Politikens undervisningspris 2018 

C: Undervisning med høje forventninger og ressourcesyn – erfaring fra indskolingen 
v/Sus Billesø, Lærer og DSA koordinator på Ørestad Skole, Skolebibliotekar, PD i Interkulturel Pædagogik

D: Hvordan løfter vi i flok? Strategi, samarbejde og erfaringer fra en kommunal konsulent  
v/Vinie Hansen, konsulent for tosprogede elever i Greve Kommune 

E: Mod på mat - undervisning af flygtningebørn i matematik   
v/Diana Rigtrup, lektor, ph.d., projektleder, Københavns Professionshøjskole og Steffen Overgaard, lektor, Københavns Professionshøjskole

F: Storytelling-app – bringer elever sammen
v/ Michael Graversen, instruktør og Manilla Ghafuri, redaktionsmedarbejder og tidligere flygtning

G: Translanguaging pedagogies in our classrooms
v/ Eowyn Crisfield, educator, author, researcher and specialist in bilingualism, bilingualism in education, and teacher-training, owner of Crisfield Educational Consulting

Praktiske informationer

Dato: 12.-13. november 2018

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østersøvej 2, 5800 Nyborg

Pris:
3.995,- med overnatning og middag
2.995,- uden overnatning og middag

Tilmeldingen åbner medio august - skriv dig op og få en mail, når du kan tilmelde dig.

Tilmeldingsfrist: 14. september 2018

Praktiske oplysninger

Tid

Mandag d. 12. november 2018 kl. 9:00 til Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 13:00

Adresse

Hotel Nyborg Strand
Østersøvej 2
5800 Nyborg

Pris: 

3.995,- med overnatning og middag, 2.995,- uden overnatning og middag

Type: 

  • Konferencer