Med hjernen på spil - i pædagogisk praksis

Hvad er egentlig værd at vide om hjernen, når du arbejder som pædagog eller lærer?

På konferencen præsenteres du for viden om neurologi og kognition, som både er relevant for almen- og specialpædagogikken i skole og dagtilbud. Du får opdateret viden om vigtige neuropsykologiske problemstillinger og inspiration til hvordan neuropsykologi konkret kan omsættes til pædagogisk praksis.

Workshops

Workshop 1: Spejlneuroner og pædagogik v. lektor Ida Mundt      

Børn reagerer ikke bare på hvad du siger, men i højere grad på, hvad du gør og føler. Spejlneuroner bruger vi til at forstå andres bevægelser og følelser og giver os dermed muligheden for at efterligne disse selv. Ny viden om spejlneuroner kan nuancere vores forståelse og skabe genveje til læring, udvikling og konflikthåndtering. Workshoppen giver dig inspiration til hvordan denne viden kan anvendes i pædagogisk praksis.

Workshop 2: Først når man er sprogligt aktiv, lærer man v. lektor Michael Wahl Andersen

Sprog og tænkning hænger sammen, det kan de fleste nok blive enige om. L. S. Vygotskij spidsformulerede denne alment accepterede påstand ved at understrege, at tænkning er en proces, der forløber i sproget. Pointen er at sproget fungerer som formidler af tænkning og refleksion, hvilket er en forudsætning for at være aktiv i sin egen og andres læreprocesser.

I dette oplæg gives der med udgangspunkt i arbejdshukommelsens funktion et perspektiv på, hvad det vil sige at være sprogligt aktiv/udfordret og hvilken betydning, det har for læring.

Workshop 3: Dømmekraft i pædagogiske kontekster – hvad bestemmer vi egentlig selv? v. lektor Rasmus Anker Bendtsen

Måske overvurderer vi nogen gange børns, unges og vores egen dømmekraft. Resultatet kan være urealistiske forventninger til os selv og andre – og dårlige pædagogiske strategier. Mange ubevidste faktorer påvirker vores beslutninger selvom vi vil sige, at det var ’mig der rationelt træf valget’. I denne workshop ser vi nærmere på, hvad det er der typisk og populært sagt ’fucker med vores hjerner’ i pædagogisk kontekster. Du bliver mere bevidst om, hvad der ubevidst påvirker din og andres dømmekraft.

Program

09.00-09.30

Tjek ind: Kaffe/The og brød

09.30-09.40

Velkomst

09.40-10.45

Arbejdshukommelse og læring
Børn, der siger, at de har glemt, har nok aldrig husket – hvad er arbejdshukommelse, og hvordan kan der tages højde for forskellige i børns arbejdshukommelse i udviklings- og læringssammenhænge?

v. Michael Wahl Andersen

10.45-11.00

Pause

11.00-12.00

Hjernestart pædagogikken – træn hjernen og få øje på de skjulte talenter
Få råd og konkrete værktøjer til, hvordan opmærksomhed, hukommelse og læring kan trænes.

v. Troels W. Kjær, overlæge og hjerneforsker

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.00

Workshops, 1. runde

14.00-14.15

Pause: Kage, vand, the og kaffe

14.15-15.30

Workshops, 2. runde

 

Aktivitetsnummer: 282220.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 19. september 2018 kl.
9:00 til 15:30

Adresse

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1.180 kr. inkl. moms

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk