Matematiklærerens dag 2020

KONFERENCEN ER DESVÆRRE AFLYST!

Matematik fra mange vinkler

Læseplanen for matematik er revideret og den folder faget ud i forhold til de overordnede kompetencemål. På dagen sætter vi fokus på koblingen
mellem de matematiske kompetencer og stofområderne.

Oplæg:

Tidlig algebra - hvordan kan tidlig algebra og undersøgende matematik
understøtte alle elevers læring? v/Heidi Kristiansen og Thomas Kaas

KiDM - et forsknings- og udviklingsprojekt om hvordan man med en
undersøgende tilgang til matematikundervisningen skaber bedre kvalitet
v/Louis Køhrsen

Mod på Mat - elever, der kommer til Danmark med meget forskellige
forudsætninger, har brug for særlige tiltag og Mod på Mat er en mulig
vej for disse elever v/Diana Rigtrup og Steffen Overgaard

Workshops
A. Tidlig algebra v/Heidi Kristiansen og Thomas Kaas
B. Gør eleverne nysgerrige på at opdage matematiske mønstre og generelle sammenhænge v/Louise Laursen Falkenberg
C. Nye teknologier i matematikundervisningen v/Lis Zacho
D. Matematiske kompetencer i anvendelse v/Mikael Skånstrøm
E. Mod på Mat v/Signe Gottschau Malm og Pia Beck Tonnesen
F. KiDM – undersøgende matematik v/Niels Jacob Hansen

Prioriter 2 workshopønsker og angiv dem i notefeltet ved tilmelding eller på mail.
 

Program

08.30 Registrering, kaffe/te og brød

09.00 Velkomst v. Jonas Juul Hansen og Kirsten Søs Spahn

09.05 Mod på mat v. Diana Rigtrup og Steffen Overgaard

Hvilke læringsudfordringer oplever nyankomne elever i den danske folkeskole, og kan matematik være et godt udgangspunkt for læring af både matematik, dansk sprog og skolekultur?
Gennem snart tre år har vi på projektet Mod på Mat undersøgt dette spørgsmål, og i tæt samarbejde med matematiklærere og elever med flygtningebaggrund udvikler vi nye materialer til undervisning i sprogbaseret matematik og dannelse til nyankomne og tosprogede elever.
I dette oplæg vil vi præsentere case-historier, som tager udgangspunkt i en gruppe syriske unges læringsudfordringer i en dansk skole, og vi vil vise, hvordan vores erfaringer og indsamlede viden fra samarbejdet med skoler og elever resulterede i udviklingen af nye tværfaglige undervisningsmaterialer.

09.45 KiDM v. Louis Køhrsen

10.30 Pause m. kaffe/te og frugt – Forlagsbesøg

11.00 Tidlig algebra v. Heidi Kristiansen og Thomas Kaas

Tidligere har algebra først og fremmest været forbeholdt de ældste klassetrin, men i de nyeste læseplaner er algebra beskrevet som et fagområde, der spiller en rolle allerede fra 1. klasse. I vores oplæg vil vi give begrundelser for at arbejde med ’tidlig algebra’ og give konkrete bud på aktiviteter, der kan høre til i en tidlig algebraundervisning. Vi vil desuden komme ind på spørgsmål som: Hvad er algebra? Hvorfor hører algebra ikke kun til i udskolingen? Hvordan kan matematiklæreren støtte eleverne i at udvikle algebraisk tænkning?
Vi bygger oplægget dels på forskningslitteratur og dels på vores eget udviklings- og forskningsprojekt om tidlig algebra i 2. og 3. klasse.

11.45 Frokost i kantinen

12.30 Workshops – runde 1 

13.45 Pause.                

14.05 Workshop – runde 2

15.20 Afslutning på workshop - runde 2

15.30 Opsamling og perspektivering v. Mikael Skånstrøm                               

16.00 Tak for i dag

 

 

 

CFU 209072

 

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 1. september 2020 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København

Type: 

  • Konferencer