Læsedage 2017-2018

Professionshøjskolen UCC gennemfører igen i år fire spændende eftermiddage med fokus på læsning og skrivning.

Dagene byder på oplæg, diskussion og mulighed for videndeling. Koordinator Dorte Østergren-Olsen vil introducere oplægsholdere og orientere om væsentlige nyheder inden for undervisning og efteruddannelse.

På Læsedage vil du møde personer, som aktuelt er betydningsfulde inden for forskning og praksis i læsning, literacy og danskfaget.

Læsedage henvender sig til alle, der arbejder med udvikling af børns skriftsprog: Læsevejledere, danskvejledere, læseundervisere, dansklærere, studerende på læsevejlederuddannelsen samt PD i Læsevejledning i grundskolen.

Onsdag den 13. september 2017 kl. 13.30-16.30

Hvordan researcher man kildekritisk på nettet, når man skriver tekster?

Charlotte Rytter, danskkonsulent

Brug af internettet er for alvor rykket ind i både Fælles Mål, undervisningen og ikke mindst i den nye skriftlige prøve med adgang til internettet. Men hvordan eleverne kan blive gode til at søge kvalificeret, vurdere relevansen af de fundne websider og ikke mindst bruge og bearbejde information og inspiration fra nettet i deres skriftlige besvarelse? Hvad er udfordringerne for eleverne anno 2016? De får ofte prædikatet at være digitalt indfødte, men fakta er, at de googler i blinde og det faktisk halter med informationskompetencen?

Torsdag den 16. november 2017 kl. 13.30-16.30

Innovation som vej til bedre skrivning

Peter Heller Lützen, lektor, ph.d.

Nationalt Videncenter for Læsning gennemførte i 2015-16 pilotprojektet "Hitte På", som forener det nye innovationstema i Fælles Mål med dansk i 1. klasse. Man arbejder i en række genkommende faser, og man bruger læsning og skrivning til at løse reelle problemer med. Den tidlige læse- og skriveundervisning sker altså i en funktionel ramme, hvor kommunikation, dokumentation, ideudvikling og præsentation har konkrete formål. Projektets kompetencetest viser, at eleverne bliver dygtigere til innovativ fremstilling i dansk, og giver ny viden om forholdet mellem staveudvikling og skrivekompetencer på de 'højere' indholdsniveauer.

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 13.30-16.30

Elever som multimodale tekstproducenter

Lone Nielsen, adjunkt, cand.pæd.

Det multimodale tekstbegreb står centralt i Fælles Mål, og hvilket fagsprog kan vi bruge, når vi arbejder med multimodale tekster i undervisningen? Denne eftermiddag zoomer vi ind på elevernes multimodale tekstproduktion. Vi ser på hvordan vi med faglige greb kan understøtte progressionen i den multimodale tekstproduktionen gennem skoleforløbet, så eleverne bruger og kombinere modaliteterne hensigtsmæssigt for at formidle lige nøjagtig det, der ønskes i forhold til intention, situation og multimodale muligheder.

Onsdag den 18. april 2018 kl. 13.30-16.30

Litteraturhistorisk læsning af nyere børnelitteratur på mellemtrinnet

Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd.

Hvordan kan litteraturhistorisk læsning af nyere børnelitteratur give børn i dag nye perspektiver på både børnelitteraturen og dem selv i verden? Eftermiddagen giver inspiration til, hvordan eleverne med nye analysegreb kan blive engagerede og reflekterede litteraturlæsere, der kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv, som der står i Fælles Mål efter 4. klassetrin, og så det giver mening for eleverne.

 

Aktivitetsnummer: 476504.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 13. september 2017 kl. 13:30 til Onsdag d. 18. april 2018 kl. 16:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1.800 kr. ekskl. moms (inkl. forplejning)

Målgruppe: 

Læsedage henvender sig til alle, der arbejder med udvikling af børns skriftsprog: læsevejledere, læseundervisere og studerende på læsevejlederuddannelsen og den pædagogiske diplomuddannelse i læsning og skrivning.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk