Lærerfaglighed, inklusion og differentiering - Boglancering og debat om skolen

Professionshøjskolen UCC og forlaget Samfundslitteratur inviterer til boglancering og debat om folkeskolen.

Differentiering af undervisningen og inklusion af børn med særlige udfordringer har været på den skolepolitiske dagsorden i flere årtier, men alligevel har selv de mest kompetente lærere, der lever op til tidens idealer, svært ved at løfte opgaven.

I bogen ”Lærerfaglighed, inklusion og differentiering” formidler Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse, hvordan in- og eksklusionsprocesser i undervisningens praksis relaterer sig til den aktuelle skolepolitiske situation i Danmark. Bogen kommer med nogle bud fra praksis på, hvor barriererne for inklusion og differentiering ligger og en væsentlig konklusion er, at aktuelle udfordringer ikke kan løses af skolens lærere alene. Åbningerne til en inkluderende og differentieret undervisning ligger i ændrede organisatoriske rammer, der støtter flerfagligt samarbejde mellem lærere og andre faggrupper.

På baggrund af et oplæg fra forfatterne vil forskellige aktører i skolefeltet kommentere bogen og vi vil sammen diskutere, hvad der skal til for at alle børn trives og lærer i den danske folkeskole. Deltagere er blandt andre: Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, Tove Hvid Persson, dekan Professionshøjskolen UCC, Anne Morin, forsker ved Århus Universitet.

Vi byder naturligvis også på et lille glas.

Vel mødt alle I der har jeres daglige gang i skolen, vil noget med skolen eller ved noget om skolen.

Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse

Praktiske oplysninger

Tid

Fredag d. 15. april 2016 kl. 13:00 til 15:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Pædagoguddannelsen Frøbel, lokale U12
Pasteursvej 49
1799 København V