Konference om Nordisk Nabosprogsdidaktik og -kommunikation i Læreruddannelserne

Konferencen sætter fokus på nordisk sprogdidaktik i læreruddannelserne i Norden. Konferencen er støttet af Nordplus. Deltagelse, forplejning og ophold er derfor gratis for konferencedeltagere. Mere information sendes ved tilmelding!

Programmet byder på

  • oplysende og inspirerende foredrag der viser hvordan man konkret kan praktisere nordisk i læreruddannelserne
  • uddybende dialog om de initiativer der findes på området
  • en paneldebat mellem nordiske stakeholdere og
  • en inspirationsformiddag i selskab med vidende fagfolk

Se program for konferencen længere nede på siden.

Denna konferens handlar om grannspråk och grannspråksdidaktik från nya perspektiv. Arrangörer är lärarutbildningar i Sverige, Danmark, Norge och Island med en stark tro på grannspråkens och grannspråkskulturernas didaktiska möjligheter.Ett nytt perspektiv är grannspråk som en fantastisk möjlighet att arbeta med språklig variation inom det egna språket och grannspråket men också för lärare i främmande språk som engelska, spanska, tyska och franska liksom för lärare i de många invandrarspråken i Norden. Ett annat perspektiv är grannspråk som en brygga eller katalysator för jämförelser inom ämnen som historia för grannländerna, samhällskunskap, grannspråkslitteratur, musik och film.
Sist men inte minst ser vi grannspråk som första steget i internationalisering, närmare bestämt närinternationalisering, som betonar ökad språklig och kulturell mångfald i Norden. Internationalisering ska ske även på andra språk än engelska - inte minst modersmålet.

Tilmelding og overnatning

Tilmeld dig HER.

OBS! Det finns 90 platser som fördelas enligt först-till-kvarn principen. 
Har du brug for overnatning, samarbejder vi med Hotel Ottilia, Bryggernes Plads 7, 1778 København V (2 minutters gang fra Campus Carlsberg).
Overnatning den 12. september på Hotel Ottilia i forbindelse med konferencedeltagelse er gratis.

Varmt välkommen!

Nordisk netværk for nabosprogsdidaktik og –kommunikation
Logo for Nordplus

Program

Torsdag den 12. september
 

Kl. 11.00-12.00  Ankomst og registrering - Bygning K i foyer ved indgangen

Kl. 12.00-13.00  Frokost i kantinen, Campus Carlsberg, bygning K ved siden af foyer.

Auditorie K1.02:

Kl. 13.00-13.05  Velkomst ved Lis Madsen, Institutchef for Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole, og på vegne af Nordisk netværk for nabosprogsdidaktik og -kommunikation

Kl. 13.05-13.15  Åbning af konferencen

Kl. 13.15-14.00  Muligheder for formel uddannelse inden for nordisk sprog og nabosprogsdidaktik med forslag til masteruddannelse som eksempel ved Henrik Rahm, Lunds Universitet

Kl. 14.00-14.30  Strukturelle rammer for sprogmøder med ambassadørmodellen som eksempel v. Lis Madsen, Københavns Professionshøjskole

Pause: 15 min

Kl. 14.45- 15.30  Besøgsstationer (10 minutter hver):

a) Nordisk Sommerskole v. Hanne Schilling, Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, og Pål Lundberg, Læreruddannelsen, OsloMet
b) Studerende fra Nordisk Sommerskole
c) Ambassadørmodellen v. Anna Smedberg Bondesson, Högskolan Kristianstad, og Mette Jørgensen, Københavns Professionshøjskole
d) Ambassadør-studerende
e) Nordiske lektorer, v. Úlfar Bragason, Háskóli Íslands

Pause: 30 min

Auditorie K1.02:

Kl. 16.00-17.30  Paneldiskussion: Rammer og visioner for nordisk sprog- og kultursamarbejde i læreruddannelser.  Moderator: Bodil Aurstad

Fredag den 13. september

Formålet med konferencens anden dag er at anskue nabosprogsforståelse og -undervisning ud fra flere synsvinkler, hvor der fokuseres særligt på ny viden og erfaringer indenfor området.

Lokale K4.04.  Moderator: Lars-Olof Delsing, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Kl. 9.00 – 9.10  Velkomst

Kl. 9.10 – 9.40  Intro-forelæsning ved forfatter Einar Már Guðmundsson

Kl. 9.40 – 10.10  Erik Skyum Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet: Det nordiske som didaktisk udfordring.

Pause

Kl. 10.25 – 11.10  Tre tilgange til nabosprogsdidaktik

a) Torben Mundbjerg, Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
b) Pål Lundberg, Lærerutdanning, OsloMet
c) Anna Smedberg Bondesson, Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad

Kl. 11.10 – 12.00  Gruppearbejde om oplæg

Kl. 12.00 – 12.45  Frokost

Kl. 12.45 – 13.45  Synsvinkler på digitaliseringens konsekvenser for nabosprogsundervisningen:

a) Ellen Birgitte Johnsrud, Høgskulen på Vestlandet
b) Michael Dal, Háskóli Íslands

Kl. 13.45 – 14.45  Gruppearbejde om oplæg

Kl. 14.45 – 15.15  Universitetslektor i svenska, Yair Sapir, Högskolan Kristianstad: Om undervisning i nordiske sprog

Pause

Kl. 15.45 – 16.30  Afsluttende forelæsning ved Professor Unn Røyneland, MULTILING, Universitetet i Oslo: Fælles udfordringer for de nordiske sprogfællesskaber

Kl. 16.30– 17.00  Afrunding

Konferencen er muliggjort af tilskud fra Nordplus Nordiske Sprog og afslutter det treårige projekt ”Nordisk Nabosprogsdidaktik og Nabosprogskommunikation i Læreruddannelserne”.

Arrangørerne af konferencen er parterne i projektet: Københavns Professionshøjskole (KP), Högskolan Kristianstad (HKR), Lunds Universitet (LU), OsloMet, Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik, Háskóli Íslands (HI) og Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet (KU)

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 12. september 2019 kl. 12:00 til Fredag d. 13. september 2019 kl. 17:00

Adresse

Københavns Professionshøjskole
Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Gratis

Type: 

  • Konferencer