Konference om Nordisk Nabosprogsdidaktik og -kommunikation i Læreruddannelserne

Konferencen sætter fokus på nordisk sprogdidaktik i læreruddannelserne i Norden. Konferencen er støttet af Nordplus. Deltagelse, forplejning og ophold er derfor gratis for konferencedeltagere. Mere information sendes ved tilmelding!

Programmet byder på

 • oplysende og inspirerende foredrag der viser hvordan man konkret kan praktisere nordisk i læreruddannelserne
 • uddybende dialog om de initiativer der findes på området
 • en paneldebat mellem nordiske stakeholdere og
 • en inspirationsformiddag i selskab med vidende fagfolk

Se program for konferencen længere nede på siden.

Denna konferens handlar om grannspråk och grannspråksdidaktik från nya perspektiv. Arrangörer är lärarutbildningar i Sverige, Danmark, Norge och Island med en stark tro på grannspråkens och grannspråkskulturernas didaktiska möjligheter.Ett nytt perspektiv är grannspråk som en fantastisk möjlighet att arbeta med språklig variation inom det egna språket och grannspråket men också för lärare i främmande språk som engelska, spanska, tyska och franska liksom för lärare i de många invandrarspråken i Norden. Ett annat perspektiv är grannspråk som en brygga eller katalysator för jämförelser inom ämnen som historia för grannländerna, samhällskunskap, grannspråkslitteratur, musik och film.
Sist men inte minst ser vi grannspråk som första steget i internationalisering, närmare bestämt närinternationalisering, som betonar ökad språklig och kulturell mångfald i Norden. Internationalisering ska ske även på andra språk än engelska - inte minst modersmålet.

Tilmelding og overnatning

Tilmeld dig HER.

OBS! Det finns 90 platser som fördelas enligt först-till-kvarn principen. 
Har du brug for overnatning, samarbejder vi med Hotel Ottilia, Bryggernes Plads 7, 1778 København V (2 minutters gang fra Campus Carlsberg).
Overnatning den 12. september på Hotel Ottilia i forbindelse med konferencedeltagelse er gratis.

Varmt välkommen!

Nordisk netværk for nabosprogsdidaktik og –kommunikation
Logo for Nordplus

Program

Torsdag den 12. september
 

Kl. 11.00-12.00  Ankomst og registrering - Bygning K i foyer ved indgangen
Kl. 12.00-13.00  Frokost i kantinen, Campus Carlsberg, bygning K ved siden af foyer.

Auditorium K1.02:
Kl. 13.00-13.05  Velkomst ved Lis Madsen, institutchef for Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole, og på vegne af netværk for Nordisk Nabosprogsdidaktik og -kommunikation
Kl. 13.05-13.15  Åbning af konferencen v. avdelingssjef Christina Springfeldt, Nordisk Ministerråd
Kl. 13.15-14.00  Muligheder for formel uddannelse inden for nordisk sprog og nabosprogsdidaktik med forslag til masteruddannelse som eksempel ved Henrik Rahm, Lunds Universitet
Kl. 14.00-14.30  Strukturelle rammer for sprogmøder med ambassadørmodellen som eksempel
v. Lis Madsen, Københavns Professionshøjskole

Pause: 15 min

Kl. 14.45- 15.30  Besøgsstationer (20 minutter hver, gentaget to gange)

 • a. Nordisk Sommerskole v. Hanne Schilling, Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, og Pål Lundberg, Læreruddannelsen, OsloMet - storbyuniversitetet
 • b. Studerende fra Nordisk Sommerskole: Geir Hoel Kanestrøm og Martin Flatmoen fra OsloMet - storbyuniversitetet og Josefine Brinck Mulvad fra Københavns Professionshøjskole
 • c. Ambassadørmodellen v. Anna Smedberg Bondesson, Högskolan Kristianstad, og Mette Jørgensen, Københavns Professionshøjskole
 • d. Ambassadør-studerende: Oskar Møller Larsen fra Københavns Universitet
 • e. Nordiske lektorer, v. Úlfar Bragason, Háskóli Íslands
 • f. Om at finde relevant litteratur på det nordiske grundskoleområde v. Eva Theilgaard Brink, Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Pause: 30 min

Auditorium K1.02:
Kl. 16.00-17.15  Paneldiskussion: Rammer og visioner for nordisk sprog- og kultursamarbejde i læreruddannelser. Moderator: Bodil Aurstad
Paneldeltagere:

 • Guðni Olgeirsson, specialkonsulent (IS)
 • Finn Aarsæther, prodekan, OsloMet (N)
 • Rikard Schönström, professor, Lunds Universitet (S)
 • Lis Madsen, institutchef, Københavns Professionshøjskole (DK)

Hotel Ottilia, Bryggernes Plads 7, (2 minutter fra Campus Carlsberg):
Kl. 17.15-19.00  For alle deltagere: Networking over et glas.
Indcheckning for overnattende deltagere.

Kl. 19.00  Middag på Tramonto (tagrestaurant på toppen af Hotel Ottilia)

Fredag den 13. september

Formålet med konferencens anden dag er at anskue nabosprogsforståelse og -undervisning ud fra flere synsvinkler, hvor der fokuseres særligt på ny viden og erfaringer inden for området.

Auditorium K1.02:
Kl. 8.30 – 9.00  Registrering, kaffe og croissant
Kl. 9.00 – 9.10  Velkomst
Kl. 9.10 – 9.40  Et poetisk indslag ved forfatter Einar Már Guðmundsson
Kl. 9.40 – 10.10  Erik Skyum Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,
Københavns Universitet: Det nordiske som didaktisk udfordring.

Pause

Kl. 10.25 – 11.10  Tre tilgange til nabosprogsdidaktik

 • a) Torben Mundbjerg, Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
 • b) Pål Lundberg, Lærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet
 • c) Anna Smedberg Bondesson, Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad

Kl. 11.10–12.00  Erfaringsudvekslinger og drøftelser i mindre grupper om oplæggene

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Moderator: Lars-Olof Delsing, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Kl. 12.45-13.45  Synsvinkler på digitaliseringens konsekvenser for nabosprogsundervisningen:

 • a) Ellen Birgitte Johnsrud, Høgskulen på Vestlandet
 • b) Michael Dal, Háskóli Íslands
 • c) Tina Møller Kristensen, projektleder for Nordens Dage

Kl. 13.45–14.45  Erfaringsudvekslinger og drøftelser i mindre grupper om oplæggene
Kl. 14.45–15.15  Yair Sapir, universitetslektor i svenska, Högskolan Kristianstad: Om undervisning i nordiske sprog

Pause

Kl. 15.45 – 16.30  Afsluttende forelæsning ved professor Unn Røyneland, MULTILING, Universitetet i Oslo: Fælles udfordringer for de nordiske sprogfællesskaber

Kl. 16.30– 17.00 Afrunding

Konferencen er muliggjort af tilskud fra Nordplus Nordiske Sprog og afslutter det treårige projekt ”Nordisk Nabosprogsdidaktik og Nabosprogskommunikation i Læreruddannelserne”.

Arrangørerne af konferencen er parterne i projektet: Københavns Professionshøjskole (KP), Högskolan Kristianstad (HKR), Lunds Universitet (LU), OsloMet, Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik, Háskóli Íslands (HI) og Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet (KU)

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 12. september 2019 kl. 12:00 til Fredag d. 13. september 2019 kl. 17:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Københavns Professionshøjskole
Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Gratis

Type: 

 • Konferencer