Gå-hjem-møde om omstilling på det sociale område

Er I også i gang med omlægningen af det sociale område? Skal I også i gang med skarp og fælles kompetenceudvikling på både myndighedssiden og udførerdelen?

Kom og få et fagligt oplæg fra UCC’s forskningsafdeling og hør erfaringerne fra UCCs eksperter med at understøtte omstillingen.

UCC samarbejder med flere kommuner om at omsætte perspektiver i den svenske model til konkret praksis og kompetenceløft. I den forbindelse inviterer vi til gå-hjem-møde om perspektiver på omstillingen på det sociale område – udsatte børn og unge, hvor UCCs faglige eksperter vil fortælle om den nyeste forskning om unges perspektiver og vores erfaringer med omstillingen i praksis. Herefter mulighed for dialog.

Program

15.30 – 16.00: Unges perspektiver og deltagelse i det sociale arbejde – fagligt oplæg fra Forskningsprogrammet Diversitet og Social Innovation

16.00 – 16.30: Omstillingen i praksis for frontpersonalet – om UCCs erfaringer med at omsætte perspektiverne i den svenske model

16:30 – 16:50: Spørgsmål og dialog

16:50 – 17:00: Afrunding og tak for i dag

 

 

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 15:30 til 17:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC
Titangade 11
2200 København N

Pris: 

Gratis

Type: 

  • Konferencer

Hjælp til ansøgning

Tæt på familien

Samarbejde med Københavns Kommune

Som en del af Københavns Kommunes omstilling på socialområdet til en tidligere og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge har UCC og Københavns Kommune indgået aftale om opkvalificeringsforløb for 180 medarbejdere.

Husk pædagogerne i ‘den svenske model’

"Vi skal huske at prioritere og investere i nytænkning af den pædagogiske praksis, når vi kigger på det specialiserede børne- og ungeområde med svenske briller fra Borås". Sådan skriver programchef i Københavns Kommune, Hallur G. Thorsteinsson, i Socialpædagogen.