Gå-hjem-møde om formativ og effektiv anvendelse af nationale test, v/Cille Iversen og Margit Holm Basse ​​​

Førstehjælp til mere effektiv anvendelse af nationale test – lær at analysere testresultaterne på 30 minutter og blive bedre til at anvende dem formativt.

Oplever du, at det er tidskrævende og diffust at analysere testresultaterne fra de nationale test? Har jeres skole en fælles strategi for gennemførelsen af testene, som skaber tryghed for elever og lærere? Disse spørgsmål går vi i dybden med til gå-hjem-mødet om effektiv anvendelse af nationale test den 7. februar kl. 16.00-17.30 på Campus Carlsberg.

Hvert år skal alle folkeskoler og de specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven, gennemføre obligatoriske nationale test, og flere skoler anvender også de frivillige test. Organisering og gennemførelse af nationale test giver ofte anledning til spørgsmål. Den praktiske løsning bliver et individuelt anliggende, og mange lærere efterspørger en lokal køreplan for afholdelsen af testene.

På Københavns Professionshøjskole sætter vi ved dette gå-hjem-møde fokus på, hvordan man kan analysere testresultaterne på 30 minutter og blive bedre til at anvende dem formativt. Vi er optaget af at arbejde både praktisk og strategisk med de nationale test, så data fra nationale test understøtter dialogen om læring og progression – fra samtalen med den enkelte elev til den strategiske brug af data i forvaltningen. 

Det er vores erfaring, at lærerne bliver bedre til at anvende resultaterne, når de ved, hvilke områder nationale test tester og ikke tester. Derudover præsenterer vi en konkret tilgang til analyse af resultaterne, som gør lærerne i stand til at analysere en klasses testresultater på en halv time og omsætte det til pædagogisk praksis. 

Vi er sikre på, at de nationale test kan reduceres til en tom måling, hvis der i opfølgningen på resultaterne er et ensidigt fokus på tal og præstationsmål, så derfor vil gå-hjem-mødet have fokus på fagligt indhold og effektiv analyse.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 16:00 til 17:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg, lokale W3.11
Humletorvet
1799 København V

Pris: 

Gratis, men tilmelding er nødvendig

Målgruppe: 

Lærere og ledelser på folkeskoler og de specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven.

Type: 

  • Konferencer

Kontaktperson

Margit Holm Basse
Konsulent
Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, 
Institut for Pædagogisk EVU
Tlf.:+45 24296313
mahn@kp.dk