Forskningens maskinrum

Oplæg og bogreception onsdag d. 29. marts i anledning af udgivelsen af 'Forskningens maskinrum – typiske tværfaglige udfordringer'.

Forskningsprojekter finder nu ofte sted mellem aktører fra flere uddannelsesmiljøer med forskellige dagsordener, skiftende deltagere og nye metoder. Hvordan forvaltes denne komplekse arbejdsproces bedst? 

'Forskningens maskinrum' er skrevet af deltagere fra forskningsprojektet TECHNUCATION (om lærere og sy­geplejerskes teknologiforståelse) fra Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC.

Den nye antologi åbner op for en forståelse af de mange indviklede faktorer, der indgår i et projekt som TECHNUCATION, der beskæftigede sig med viden om, hvordan teknologier griber ind i det professionsfaglige arbejdsliv. Lærere, sygeplejersker, lærer- og sygeplejerskestuderende foruden en lang række andre mennesker tilknyttet arbejdet i det offentlige professionsfelt var involveret.

Antologien belyser typiske tværfaglige udfordringer med nye perspektiver og innovative metoder, der viser vej for ethvert samarbejde med inddragelse af kvantitative tilgange, deltagerobservation, interviews, levende laboratorier og interventioner.

Program

15.30-16.00:

  • Velkomst
  • ”Materielle ankre i forskningsprocessen” ved professor Cathrine Hasse, DPU, Aarhus Universitet
  • ”Anvendelsesorienteret forskning” ved Videncenterleder Lene Storggard Brok og lektor Vibeke Schrøder, Professionshøjskolen UCC
  • ”Studentermedhjælperen og de mange mestre” ved Phd. Oliver Tafdrup, DPU, Aarhus Universitet

16.00-16.30:

  • ”Protyping eller om at interviewe om teknologier” ved lektor Jamie Wallace, DPU, Aarhus Universitet
  • ”Brugerinvolvering” ved lektor Ulla Gars Jensen, Professionshøjskolen Metropol   
  • ”At lære hurtigt ved at fejle tidligt” ved lektor Hanne Skov, Professionshøjskolen Metropol
  • Afrunding

Tilmelding

Tilmelding til receptionen senest mandag den 27. marts.

Deltagelse er gratis, men på grund af et begrænset antal pladser er tilmelding obligatorisk.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 15:30

Adresse

Praksis- og Innovationshuset, Professionshøjskolen Metropol
Sigurdsgade 26
2200 København N

Pris: 

Gratis, men tilmelding er obligatorisk

Type: 

  • Konferencer