Forskningens Døgn: Når unge har det svært i skolen

Nogle unge har det svært i skolen og kan reagere på måder, der opfattes som problematiske. Et forskningsprojekt arbejder på at udvikle et mere nuanceret blik på unges livsvilkår og mulige årsager til de unges problematiserede adfærd.

Forsker Tekla Canger har interviewet 20 unge i forskellige overgangstilbud om deres oplevelser med skole og uddannelse. I de unges fortællinger bliver det tydeligt, hvornår de har haft gode oplevelser med skole og lærere. Det er ofte dér, hvor lærere eller andre professionelle har bøjet reglerne. Dér, hvor de har skabt nogle rammer, som de unge i højere grad har kunnet se sig selv i. Men i de unges fortællinger ligger der også fortællinger om professionelles manglende organisatoriske muligheder for at skabe forandring.

På gå-hjem-mødet kommer Tekla Canger også ind på det sprog, vi bruger, når vi taler børn og unge. Tit bruger vi de forskellige begreber om børn, fordi de mere eller mindre tilsigtet har sneget sig ind i vores sprogbrug. Men det kan være problematisk og have store konsekvenser for børnene, hvis ikke vi forholder os kritisk til måden, vi bruger sproget på.

Varm op til gå-hjem-mødet ved at læse om projektet og om sprogbrug ift. børn og unge i udsatte positioner i UCC magasin:

Tekla Canger er lektor, ph.d., og underviser på UCC’s læreruddannelse.

Vi byder på en sandwich eller en salat og lidt at drikke.

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 24. april 2018 kl.
17:00 til 18:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg, Auditorium K1.02
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig

Type: 

  • Konferencer