Evidens på gul stue

Hvad sker der, når evidens og koncepter møder hverdagen i daginstitutionerne?

OBS! Arrangementet er overtegnet, og tilmelding er derfor ikke mulig.

Evidensbegrebet har gjort sit indtog i den (almen)pædagogiske verden. Men hvad betyder det, at noget er ’evidensbaseret? Erstatter evidensbaseret praksis diskussioner om værdier og etik i pædagogikken? Og hvad sker der i mødet mellem evidensbaserede programmer og den pædagogiske hverdag?

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for aftenen, hvor tre forskere fra Center for Daginstitutionsforskning lægger op til diskussion af evidensbegrebet og præsenterer seneste indsigter fra deres forskning.

PRIS OG FORPLEJNING:

Arrangementet er gratis, og der vil blive budt på en sandwich samt te og kaffe.

PROGRAM:

Kl. 17-17.10 – Velkomst v/ centerleder Annegrethe Ahrenkiel

Kl. 17.10-17.45 –  Evidensbegrebet som vidensbasering af arbejdet? /Signe Hvid Thingstrup (UCC)

Velfærdsprofessionerne oplever et stigende krav om at være ’vidensbaseret’, og her står evidensbaseret viden klar som et magtfuldt svar – men hvor kom evidensbegrebet fra, hvilke dimensioner af pædagogik overser det, og findes der andre og bedre svar på behovet for at vidensbasere den pædagogiske profession?

Om oplægsholderen: Signe Hvid Thingstrup, ph.d., er lektor i forskningsprogrammet dagtilbuds-, social- og specialpædagogik på UCC, hvor hun aktuelt bl.a. beskæftiger sig med pædagogers arbejde med børns trivsel og de bud pædagoger selv har på, hvad godt trivselsarbejde er. Hun har senest skrevet om forholdet mellem videnskab og pædagogisk viden.

Kl. 17.45-18.15 – ’Fremtidens Dagtilbud’ som case på evidens-tænkning /Annegrethe Ahrenkiel (RUC)

Millionprogrammet Fremtidens Dagtilbud testede en særlig, struktureret pædagogisk metode i et stort antal daginstitutioner, men måtte konstatere ringe effekt på børnenes kompetencer efter 3 år. Hvad er grundtankerne bag programmet og hvad har det betydet for de pædagoger og børn, der deltog? Og hvad kan vi egentlig bruge (og ikke bruge) effektstudier til?

 Om oplægsholderen: Annegrethe Ahrenkiel, ph.d., er lektor på RUC og er centerleder i Center for Daginstitutionsforskning, hvor hun under forskningsprojektet "Pædagogik mellem policy og praksis" bl.a. undersøger Fremtidens Dagtilbud og programmets betydning for pædagogisk praksis. Hun har også skrevet om den upåagtede faglighed og børns venskaber.

Kl. 18.15-18.45 – Pause med sandwich

Kl. 18.45-19.20 – Koncepter i pædagogisk praksis /Christian Aabro (UCC)

Forskeren har sammen med kollegaer interviewet 72 pædagoger over hele landet omkring deres arbejde med evidensbaserede koncepter. Her præsenteres resultaterne, som viser den ambivalens de fleste pædagoger føler, når de skal navigere i koncepter som DUÅ, TRAS og PALS. En ambivalens der former sig som en række udspænd imellem bl.a.  anerkendelse og mistro, og som i høj grad aktiverer det faglige skøn.

Om oplægsholderen: Christian Aabro, lektor og professionskonsulent på UCC. Har beskæftiget sig indgående med evidens og koncepter, senest i det netop afsluttede forskningsprojekt "Programmering af pædagogikken – pædagogers virke mellem koncept og kontekst". Christian er desuden forfatter til bogen "Koncepter i pædagogisk arbejde" (2016).

Kl. 19.20-19.30 – Kaffepause

Kl. 19.30-20.00 – Paneldebat med spørgsmål fra salen

KONTAKT OG SPØRGSMÅL:

Kasper Sørensen (Kommunikationsansvarlig) – kanthon@ruc.dk

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl.
17:00 til 20:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC, auditorium K1.02
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Gratis

Type: 

  • Konferencer