AFLYST: Det vil vi med forældre i skolen

OBS: Konferencen er aflyst.

Hvad bygger ’det gode’ samarbejde med forældre i skolen på, og hvordan gøres det?

Find inspiration til udvikling af normer, værdier, dialog og organiseringer i samarbejde med forældre i din pædagogiske praksis. Samarbejde med forældre om børns udvikling, læring og trivsel synes vigtigere end nogensinde før! Skolen har ansvar for samarbejdet med forældrene i og uden for skolen, og vi ved, at forældres engegement i børns skolehverdag har betydning for elevers udvikling og læring. Ansvaret og vores viden går hånd i hånd med et grundlæggende ønske om, at forældre spiller en aktiv rolle og tager ansvar for barnets skolegang, så samarbejdet styrker elevers faglige niveau, alsidige udvikling og fælleskaber i skolen. Men ved vi, hvad vi vil, og hvordan vi vil hvad med forældre i skolen? Og ved forældrene det? Hvorfor samarbejder vi, som vi gør? Og hvordan udfordrer vi selvfølgelige og ritualiserede grundformer for inddragelse af og dialog med forældre? For at samarbejdet med forskellige forældre kan blive en succes, er det vigtigt, at alle involverede parter er ordentligt rustede.

På konferencen ”Det vil vi med forældre i skolen” d. 24. oktober 2018 sætter Københavns Professionshøjskole fokus på samarbejdets muligheder og dilemmaer. Her præsenterer vi erfaringer med og inspiration til udvikling af samarbejde med forældre med udgangspunkt i teori, viden og egne erfaringer fra konkrete projekter.

Du kan høre Mette With Hagensen fra foreningen Skole og Forældre fortælle om forældres samarbejde med skolen og opleve Teaterspektrums levende præsentation af dilemmaer i samarbejdet mellem skole og forældre.   

Du kan deltage i en af følgende 3 workshops:

  • Forældresamarbejdet som et kulturelt praksisfællesskab v. Charlotte Bie
  • Dilemmaer i samarbejde med forældre - normalitet og identitet v. Rie Jungemann
  • Dialog mellem skole og forældre og forældre og børn v. Ulla Kofoed

I løbet af eftermiddagen får du inspiration, indsigt og viden samt mulighed for at arbejde med følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er samarbejde med forældre en vigtig vej til styrkelse af en højere faglighed blandt elever samt udvikling af inkluderende læringsmiljøer?
  • Hvilken type inddragelse og didalog er vigtig, når målet er øget læring og trivsel for alle og for enhver?
  • Hvad gør man konkret, for at lykkes bedst muligt i samarbejdet med forældre om ansvar for elevers læring og trivsel mellem opdragelse, dannelse og faglig progression? 
  • Hvordan fordeles ansvaret mellem skole og forældre?
  • Hvilke dilemmaer og muligheder rummer forskellige typer samarbejdsopgaver med forældre?

Program

13.00-13.15 Intro og rammesætning
13.15-13.45 Forældres samarbejde med skolen v. Mette With Hagensen
13.45-15.00 Teaterspektrum levendegør samarbejde mellem skole og forældre
15.00-15.15

Find din workshop

Kort pause

15.15-16.30

Workshop 1-3

1. Interkulturelt – Charlotte Bie

2. Dilemmaer i samarbejde med forældre - normalitet og identitet v. Rie Jungemann

3. Dialog mellem skole og forældre og forældre og børn v. Ulla Kofoed

16.30-17.00

Siv eller bliv: Hvad har vi fået med og er der noget vi kan?

Workshops

Workshop 1: Forældresamarbejdet som et kulturelt praksisfællesskab

I denne workshop sætter vi fokus på forældresamarbejdet i et interkulturelt perspektiv. Forældresamarbejdets praksisser bygger på pædagogiske og kulturelle værdier, der ikke altid er velkendte eller synlige for nyankomne forældre. Ved at anskue forældresamarbejdet som et praksisfællesskab bliver det muligt at kigge på fællesskabets centrale og perifere deltagere og drøfte, hvilke deltagerforudsætninger og deltagelsesmuligheder, der karakteriserer samarbejdets praksisser. Vi drøfter hvordan nyankomne forældre kan opnå indsigt i skolens, klassens og forældresamarbejdets praksisser? Hvordan kan skolen i samarbejde med forældre udvikle kommunikation og samarbejde på måder, der understøtter alle forældres inddragelse, deltagelse og fællesskab.

Workshoppen bygger på viden og eksempler fra kortlægnings- og udviklingsarbejde og du vil få mulighed for at drøfte og reflektere over egne erfaringer, samt få inspiration til at analysere og tilrettelægge inkluderende samarbejdspraksisser.  

Ansvarlig: Charlotte Bie, Lektor.

Workshop 2: Dilemmaer i samarbejde med forældre - normalitet og identitet

I denne workshop sættes fokus på samarbejde med forældre i og uden for skolen i et identitets- og normalitetsperspektiv. Der sættes fokus på samarbejdsdilemmaer for henholdsvis skolens lærere, pædagoger og forældre samt samarbejdets normaliserende og identitetsskabende facetter. Du bliver præsenteret for eksempler på normalitetsforståelser og forventninger knyttet til konkrete organiseringer af samarbejde, samt får perspektiver på, hvordan forskellige forældre tilbydes at være forældre forskelligt i disse organisereringer. Du kan hente inspiration til at udfordre selvfølgelige og ritualiserede samarbejds- og kommunikationsformer.  Der vil være mulighed for at reflektere over eget samarbejde med forældre undervejs.

Workshoppen består af vidensoplæg, eksempler fra praksis og debat.

Ansvarlig: Rie Jungemann, Lektor.                                                                                                                                                                 

Workshop 3: Dialog mellem skole og forældre og forældre og børn

På hvilken måde kan dialogen mellem skole og forældre og forældre og børn give mulighed for at styrke elevernes læring og udvikling. Hvordan kommer man i dialogen, og hvad skal dialogen handle om? Workshoppen tager udgangspunkt i undersøgelser og eksempler fra praksis, og kommer med forslag til en didaktik, der systematisk inddrager og involverer elever, skole og forældre i samtale om elevernes læring og udvikling. Deltagernes egne erfaringer fra praksis vil blive inddraget undervejs.

Ansvarlig: Ulla Kofoed, Lektor.

 

Aktivitetsnummer: 282225.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 13:00 til 17:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

400 kr. ekskl. moms

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk