AFLYST Dansklærerens dag 2020

BEMÆRK, DAGEN ER AFLYST PGA MYNDIGHEDERNES SKÆRPEDE BEREDSKAB VEDRØRENDE RISIKO FOR SMITTE MED CORONAVIRUS.

Klassikere i nye klær’
Hvilket potentiale rummer ældre litteratur, og hvordan kan den gøres vedkommende for nutidens elever? Få faglige vitaminer til din dansk-undervisning med fælles oplæg om formiddagen og temagrupper med forskellige danskfaglige vinkler om eftermiddagen.

Hvorfor skal vi læse det gamle lort?
v/Johannes Fibiger, VIA
Det bliver stadig sværere at få elever til at læse ældre litteratur, hvilket ikke betyder, at det ikke er vigtigt. For det er det – af mange grunde. Dem stiller vi skarpt på i oplægget, hvor der også kommer didaktiske overvejelser over hvad og hvordan.

Litteraturens Klodshans har sadlet sin ged v/Katja Gottlieb, Dansklærerforeningen
Dokudramaserien ’Øgendahl og de store forfattere’ har de seneste år løbet over skærmen på DR1 i den bedste sendetid. Anmelderne hadede programmet, dansklærerne var hurtige til at se mulighederne. Med udgangspunkt i programserien tager vi fat i praksis omkring den ældre, danske litteratur i skolen.

Lad os rejse os v/Jesper Wung Sung, børne- og ungdomsforfatter
Hør forfatteren fortælle om og læse op fra sit forfatterskab. Om at stå på skuldrene af andre forfattere, og hvad der driver ham som skrivende. Få mundrette smagsprøver af Jesper Wung-Sungs spritnye roman ‘Guldfisken Glimmer’, billedromanen ‘De tre små kinesere’ og novellesamlingen ‘Lad os rejse os’.

Program
Kl. 08.30-09.00 Ankomst, morgenkaffe og forlagsudstilling
Kl. 09.00-09.10 Velkomst
Kl. 09.10-10.10 Hvorfor skal vi læse det gamle lort? v/Johannes Fibiger, VIA
Kl. 10.10-10.30 Kaffepause
Kl. 10.30-11.30 Litteraturens Klodshans har sadlet sin ged v/Katja Gottlieb, Dansklærerforeningen
Kl. 11.30-12.30 Lad os rejse os v/Jesper Wung Sung, børne- og ungdomsforfatter
Kl. 12.30-13.30 Frokost
Kl. 13.30-14.10 Temagruppe 1
Kl. 14.10-14.30 Kaffepause
Kl. 14.30-16.00 Temagruppe 2

HUSK ved tilmelding at angive hvilke 2 temagrupper du ønsker at deltage i! Det er vigtigt, at du vælger én fra TEMAGRUPPE 1 og én fra TEMAGRUPPE 2

TEMAGRUPPE 1 (kl. 13.30-14.10)
Se, hvad CFU har fået på hylderne

Få en lynpræsentation af aktuelle bøger, tv-udsendelser og spillefilm på mitCFU. Du får blandt andet fingrene i lækre billedbøger, bliver klog på de nye underholdende dramadokumentarer og ser, hvordan et overlay kan stilladsere tekstnær litteraturundervisning.
A: Indskoling, Thomas Ais Christensen, pædagogisk konsulent
B: Mellemtrin, Trine Ferdinand, pædagogisk konsulent
C: Udskoling, Dorthe Haraldsted, pædagogisk danskkonsulent
D: Nyt fra CFU om nabosprog på alle trin, Mette Schousboe, pædagogisk konsulent

TEMAGRUPPE 2 (kl. 14.30-16.00)
A: Drama – et boost til litteraturarbejdet (udskoling)

Drama i tekstform er igen blevet et krav i opgivelserne til prøven i 9. klasse. Er det endnu et benspænd, eller er det god energi til litteraturarbejdet? Temagruppen byder på forskellige ideer, der kan inspirere og nuancere arbejdet med dramagenren – både som selvstændigt forløb og i samspil med andre genrer. Du vil møde og afprøve tilgange til konkrete eksempler på manuskripter og andre forlæg for forestillinger og dramaproduktioner.
Birgitte Therkildsen, danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter til bl.a. ”Spot på drama” (Dansklærerforeningen)

B: Retskrivning og grammatisk opmærksomhed (udskoling)
Hvordan kan vi arbejde med grammatik og sprog i udskolingen, så eleverne både udvikler sproglig bevidsthed og bliver klar til afgangsprøven i retskrivning? Der er et stort læringspotentiale i samspillet elever imellem, hvor dialog og læring går hånd i hånd. Mundtlighed spiller således en væsentlig rolle ud fra devisen ”Du husker det, du selv siger”.
Cecilie Høyrup og Tanja Katrine Levy, lærere og lærebogsforfattere til bl.a. ”Greb om retskrivningsprøven” (Alinea)

C: Giv dine elever skriveoverskud (mellemtrin)
Eleverne på mellemtrinnet skal sættes i stand til at afkode en opgave og derved vælge en skrivestrategi og en passende teksttype til formålet.  Før dine elever kan blive kompetente skrivere, kræver det, at du giver dem værktøjer til at mestre kommunikative strategier - kender du dem, og ved du, hvordan du skaber skriveoverskud?  I temagruppen kortlægger vi skrivningens processer med fokus på de elementer, som du kan og bør tænke ind i din skriveundervisning på mellemtrinnet.
Sabine Birch Larsen, lærebogsforfatter til ”Skriveskud” (Gyldendal)

D: Multimodalitet i litteraturundervisningen (indskoling)
Det er ikke noget nyt, at der er billeder i børnelitteratur. Det nye er, at litteraturen er blevet multimodal, og at adskillige modaliteter er aktive medfortællere af den historie, et værk vil kommunikere. Der leges med skrifttyper, farver, materialitet osv. – og det lægger op til, at eleverne leger med. I temagruppen introduceres du til begrebet multimodalitet, du præsenteres for den nyeste multimodale børnelitteratur for de 6-9-årige – og ikke mindst får du inspiration og konkrete ideer til, hvordan multimodale værker kan indgå i danskundervisningen.
Trine May, kursusinstruktør og lærebogsforfatter til bl.a. ”Hul igennem - multimodale fortællinger til indskolingen” (Gyldendal)


CFU109019
 

Praktiske oplysninger

Tid

Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København K

Pris: 

1.200 kr.

Målgruppe: 

Dansklærere, dansk- og læringsvejledere

Type: 

  • Konferencer