Dansklærerens dag 2019

Litteratur og litteraturundervisning anno 2019

Få nyeste viden om litteraturdidaktik, bliv opdateret på nye udgivelser og mød aktuelle forfatterne. Dagen byder på faglige vitaminer til din danskundervisning med fælles oplæg om formiddagen og temagrupper om eftermiddagen.

PROGRAM
Kl. 08.30: Registrering, kaffe/te og morgenbrød

Kl. 09.00: Velkomst v/Thomas Ais Christensen pædagogisk konsulent, CFU Københavns Professionshøjskole

Kl. 09.05: Undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik v/Thomas Illum Hansen, forskningschef, docent, UCL
Oplægget præsenterer en undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik funderet i et større aktuelt forskningsprojekt. Det særligt nyskabende ved en undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik er, at den gør det muligt at arbejde med litteratur og andre æstetiske tekster på en skabende og undersøgende måde, der er beslægtet med undersøgende tilgange inden for naturfag og matematik. I stedet for primært at arbejde med læseforståelsesstrategier er omdrejningspunktet tolkningsstrategier, der understøtter et systematisk arbejde med æstetiske tekster, der rummer fiktive verdener med anderledes horisonter, fremmedartede perspektiver og et eksperimenterende formsprog.  

Kl. 10.05: Tendenser i børne- og ungdomslitteraturen v/Bodil Christensen, lektor, UCNord
Mira, Viola, Freddy, Storm, Simon, Tim og Storm er alle personer, der optræder i børnebøger, der kan benævnes som multimodale tekster. Mange af de nye udgivelser til børn og unge gør brug af flere modaliteter. Dagens ”booktalk” vil sætte fokus på nye udgivelser til indskolingen, til mellemtrin og til udskolingen. Billedbøger, multimodale tekster og ”klassiske bog-bøger” vil blive præsenteret. Der vil være fokus på såvel bøger, der giver læselyst som på bøger med stort potentiale til danskfagets undervisning.

Kl. 11.00: Pause – kaffe/te og frugt

Kl. 11.20: Nyt fra CFU´s danskkonsulenter

Kl. 11.40: At fortælle historier v/Kim Fupz Aakesson, børnebogsforfatter
Forfatteren fortæller om at fortælle historier i både film og bøger, om sit værksted, om at få ideer, hvad man gør når de ikke kommer, om at skrive hver dag, om hvorvidt Snehvide er en god hovedperson eller ej, research, målgrupper, ekskoner og elefanter.

Kl. 12.35: Frokostbuffet

Kl. 13.20: Temagrupper A, B, C og D – runde 1             

Kl. 14.30: Kaffepause, kaffe/te og kage

Kl. 14.50: Temagrupper E, F, G og H – runde 2                                                   

Kl. 16.00: Tak for i dag

Temagrupper med:
Læremiddelforfatterne
Trine May, Ayoe Quist Henkel, Joy Lieberkind og Dorthe Mølgaard Mathiasen og børnebogsforfatterne Glenn Ringtved, Hanne Kvist, Mette Vedsø og Sissel Bergfjord.

Vigtigt!
Ved tilmelding bedes du prioritere 2 temagrupper i Runde 1 og 2 temagrupper i Runde 2.

Runde 1: A, B, C, D

A: Litteratur mellem medier
v/Ayoe Quist Henkel, lektor i dansk, VIA University Collage
Hvordan kan vi formidle og undervise i nye fortællinger som bogobjekter, grafiske romaner og digitale bøger, så eleverne bliver klogere på sig selv og de udtryksformer, der omgiver dem? Ud fra nedslag i aktuelle realistiske romaner, der afspejler unge liv med og mellem medier, bogobjekter som ”Skæbnemageren” og ”Ella er mit navn vil du købe det?” samt ”Fuglen” og ”NORD”, der begge er udkommet i såvel papir- som digitale versioner, vil oplægget søge at svare på spørgsmålene og præsentere konkrete litteraturdidaktiske greb. Oplægget tager bl.a. afsæt i forløb på sitet Dansk i dybden fra Gyldendal.
Målgruppe: Udskolingen

B: Sissel Bergfjord, børnebogsforfatter
Sissel Bergfjord vil fortælle om sine seneste kortromaner for unge, ”Dybet” og ”På kanten”. Begge bøger kredser tematisk om savnet af en far. I ”På kanten” har Thais mistet sin far pludseligt og på grund af en joke, der går over gevind, er han også ved at miste sin bedste ven, Jakob. I ”Dybet” skal teenageren Astrid være sammen med sin far på en sommerferie i den svenske ødemark kort tid efter, at faren er blevet løsladt efter 5 år i spjældet. Bøgerne er letlæselige og samtidigt skrevet med et socialt og kunstnerisk sigte. De egner sig derfor både som ”læs-selv” bøger, og som bøger man kan læse og arbejde med som klasse.

C: Faglig læsning og skrivning i indskolingen
v/Joy Lieberkind, lektor, Københavns Professionshøjskole 
 
Det er vigtigt både at arbejde med læsning og skriftlig fremstilling i indskolingen. Med udgangspunkt i genrepædagogikken og læremidlet ”Thomas Tukan – Læs og skriv fagtekster i 1.-2. klasse” fra Dansklærerforeningen vil temagruppen give konkrete redskaber til, hvordan læreren kan støtte elevernes læsning og skrivning af fagtekster. Centrale fokuspunkter:

•Udvikling af elevernes læse- og skrivekompetencer
•Undervisningsdifferentiering gennem stilladsering og modellering
•Viden om tekster med fokus på sprog og genre
Målgruppe: Indskoling

D: Mette Vedsø, børnebogsforfatter
Med udgangspunkt i flere af sine bøger bl.a. ”Langt fra det hvide hus” fortæller Mette Vedsø om sit forfatterskab, og om hvorfor hun synes hverdagens drama er mere pirrende end drager og hekse. Hun inviterer med ind bag om historien og fortæller om rejsen fra første strøtanke til færdig bog. Hvad sætter en fortælling i gang? Hvordan udvikler den sig, både på papiret og på det mentale plan? Hvordan skaber man sine egne rammer og sine egne unikke personligheder? Kan togturen, det krøllede foto fra barndommen, et rim eller en remse, sætte alting i gang?

Runde 2: E, F, G, H

E: Styr på stavning
v/Dorthe Mølgaard Mathiasen, lærer og cand.pæd.did. i dansk
Oplægget vil slå til lyd for at integrere stavningen i danskundervisningen, så staveundervisningen bliver en del af læse- og skriveundervisningen og ikke isoleres i form af eksempelvis ugentlige diktater og grammatikøvelser. Læremidlet ”Styr på stavning” fra Dafolo formidler en kontekstorienteret tilgang til stavning baseret på forskning i, hvordan børn lærer at stave. I opgaverne indgår i høj grad peer-tutoring, hvilket på dansk kan oversættes til kammeratvurdering eller elev-elev-feedback. Det betyder, at eleverne løbende fungerer som ”tutorer” for hinanden og altså giver hinanden feedback undervejs i læreprocessen.
Målgruppe: 5. – 9. kl.

F: Glenn Ringtved, børnebogsforfatter
Glenn Ringtved vil i sit oplæg præsentere et udvalg af sine bøger, heriblandt "Dig og mig ved daggry", "En god dreng", "Græd blot hjerte" samt "Hader, hader ikke". Han vil fortælle om, hvad der inspirerer ham, om arbejdsprocessen fra idé til færdig bog, samarbejde med andre forfatter og illustratorer, om livet som forfatter og den udvikling, han har gennemgået fra primært at være en humoristisk forfatter til at skrive om tunge og svære emner. Og om hvordan man kombinerer sproglig lethed med indholdsmæssig tyngde.

G: Fake news
v/Trine May, lærebogsforfatter
De sociale medier har haft kolossal indflydelse på de journalistiske genrer og har medført et flimrende nyhedsbillede, hvor clickbaits, confirmation bias, ekkokamre, trolling osv. er hverdagskost. Med afsæt i autentiske eksempler kommer vi ind på, hvad fake news er, hvorfor og hvordan de er opstået – og vigtigst: hvordan vi kan tilrettelægge og gennemføre en undervisning, så eleverne bliver i stand til at spotte, hvad der er fake, og hvad der er fakta, når de læser nyheder på nettet. Oplægget giver konkrete idéer til aktiviteter, der kan medvirke hertil. Oplægget tager afsæt i læremidlet ”Fake news” fra Dansklærerforeningen.
Målgruppe: Udskolingen

H: Hanne Kvist, børnebogsforfatter
Hanne Kvist vil med udgangspunkt i børnebogen ”Dyr med pels – og uden” fortælle om at skrive og tegne sig frem til en historie. ”Dyr med pels – og uden” er en roman med en tegnet midterdel, men det var ikke planen fra starten at fortælle en del af historien som tegneserie, den idé opstod undervejs med udgangspunkt i historien. At arbejde med de to ligeværdige sprog parallelt, det skrevne og det tegnede, kan give en dejlig let tilgang til arbejdsprocessen. Hanne Kvist vil også fortælle om og vise skitser fra nogle af de bøger hun arbejder på for tiden, alene eller i samarbejde med andre tegnere og forfattere.


CFU 199027


 

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1.500 kr.

Målgruppe: 

Dansklærere, danskvejledere og læringsvejledere

Type: 

  • Konferencer