Børnehaveklassens dag 2016

Børnehaveklassen er nu fuldt integreret i skoleforløbet, hvilket afspejles i dagens program, som er målrettet skolens yngste.

Der er ikke flere ledige pladser! Vi prøver at få lidt ekstra pladser, så hvis du tilmelder dig kommer du på venteliste og vil måske blive tilbud en plads.

UgeskemaRevolutionen – skole med overskud til alle
Undervisningen i klassen er en daglig udfordring, og "Ugeskema" er en helt ny måde at organisere undervisningen på, der gør det muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Eleverne bevarer lysten til at lære, og det er muligt at skabe en skole med overskud til alle.

Lærer og AKT-vejleder Karina Winther giver i sit oplæg eksempler på udfordringer som deltagerne vil kunne genkende fra egen hverdag, og kommer med løsninger, som tilgodeser alle elevers behov.

Program
08.30  Kaffe og morgenmad
09.00  Velkomst og morgensang
09.10   Ugeskema Revolutionen - Folkeskole med overskud til alle
10.10    Pause med vand og frugt
10.30   Workshop A, B, C, D, E og F (F er aflyst!)
12.30   Frokost
13.15    Workshop A, B, C, D, E og F (F er aflyst!)
15.15    Afrunding
15.30   Tak for i dag

Workshops
Workshops tildeles efter først-til-mølle-princippet. Prioritér tre ønsker ved tilmelding, eller send en mail til kursus-cfu@ucc.dk. Bemærk, at dagens workshops varierer i varighed. Der er i alt sat 4 timer af til workshops. Så hvis du vælger workshop A kan du ikke nå andre workshops, da A varer begge perioder. (Workshop F er aflyst!)

Workshop A (4 timer):
A: Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen (overtegnet!)
v/Karina Winther, lærer og AKT-vejleder
Lærere/pædagoger arbejder med deres egen praksis, så vi går fra teori til handling og implementering. Få et boost der giver dig lyst til at afprøve Ugeskemaet i praksis. Få svar på alle spørgsmål undervejs og prøv Ugeskema på egen krop.

Workshop B, C, D, E og F (2 timer):
B: Matematik i børnehaveklassen
v/Kirsten Søs Spahn, cand.pæd i matematik og pædagogisk konsulent på CFU UCC
Fælles Mål siger, at eleverne skal

  • forstå sammenhænge mellem tal
  • udvikle varierede metoder til antalsbestemmelse
  • arbejde med enkle geometriske figurer
  • arbejde med enkle mundtlige forklaringer

Vi har fokus på den undersøgende og eksperimenterende vej til punkterne fra Fælles Mål. Hvilke undersøgelser kan eleverne lave? Hvilke eksperimenter giver mening for elever i børnehaveklassen? Hvilke læremidler er oplagte at envende?

C: Klar til at knække læsekoden – 10 faglige forløb, der får alle med
v/Jens Molzen, lærer
Når børn skal knække læsekoden, så er der børn, der gør det nemt, og nogle der har vanskeligt ved det. Forskningen har vist at før læsnings sproglig opmærksomhed, har en stor betydning for børns muligheder for at bryde læsekoden med succes og deres senere læsudvikling. I to – tre af de faglige forløb, får I som deltagere en mere grundig gennemgang af måden forløbene bliver udført på. Der vil blive vist (og evt. prøvet) faglige aktiviteter, spil, opgaver, nye måder at involvere forældrene og vist hvor deltagerne kan finde materialer. Se mere her.

D: Dans og sang i børnehaveklassen
v/Kim Andersen, lærer og underviser på efteruddannelser
Gennem praktiske øvelser får du indblik i metoder og repertoire til direkte brug i dine musikaktiviteter. Øvelserne er rettet mod musik i 0. klasse. Du inspireres til at få ”taget hul på” danseundervisning, eller får til nye idéer til hvordan dans og bevægelse kan integreres i dagens arbejde og i tværfaglige sammen­hænge. Der vil både blive danset ”faste” koreografier og blive lavet improvisationsøvelser. Vi skal bl.a. danse:
• Dansefortællinger
• Dansesange
• Folkedans
Der tages udgangspunkt i materialerne Dans i Musik, Dans i Musik 2 og Dans i Musik 3, der er et online undervisningsmateriale fra forlaget Dansk Sang. Se mere her.

E: Yoga for børnehaveklassen
v/Hanne Mouritsen, børneyogalærer og Vivi Solveig Sørensen, børneyogalærer og lærer
Få en indføring i, hvordan du med små virkemidler kan opnå stor effekt med yogaen i børnehaveklassen. Vi vil blandt andet vise, hvordan yoga kan bruges i mange sammenhænge. F.eks. som små breaks i løbet af timen/ skoledagen, ved bord og stol, som idrætsaktivitet/ bevægelse samt hvordan man kan øge/ dæmpe elevernes energiniveau. Kom og vær nysgerrig – yoga har effekt på både underviser og elever. Det er et aktivt modul, der både består af en praktisk og teoretisk modul.

F: Aflyst! - Billeder med liv og fortælling - F er aflyst!
v/Christina Toft, Skoletjenesten Arken, lærer og designer fra Danmarks Designskole

Kursusnr. 169034

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 26. maj 2016 kl. 9:00 til 15:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC
Titangade 11
2200 København N

Pris: 

1000 kr. + moms

Type: 

  • Konferencer