Campus - på vej mod bæredygtig omstilling

Konference for ansatte og studerende på videregående uddannelser.

De danske videregående uddannelser samles i stadig højere grad i store campusser rundt i hele landet. Nogle af vores største campusser huser over 10.000 mennesker og når dermed op på et ’indbyggertal’ svarende til en mindre provinsby. Dette giver nye muligheder for at indtænke aspekter af bæredygtig omstilling. Men hvilke veje er de mest oplagte mod bæredygtigheden? Hvordan bygger vi bedst bro mellem indhold i undervisningen og hverdagslivet på campus? Hvordan skaber vi det bedste studiemiljø til at understøtte en bæredygtig udvikling? Og hvordan får vi studerende og ansatte på tværs af uddannelser og fagområder til at arbejde sammen om fælles visioner og mål for bæredygtige campusser?

Konferencen bringer undervisere, studerende, ledelse, administration samt praktisk personale fra Danmarks store campusser sammen for igennem oplæg, workshops og samarbejde at lære af hinanden og udvikle i fællesskab. I løbet af dagen vil deltagerne udvikle en handlingsplan for omstillingen på eget campus.

Konferencen arrangeres af initiativgruppen Grøn Campus ved UCC (Københavns Professionshøjskole pr. 1. marts) i samarbejde med RCE Denmark, Friluftsrådet og FEE EcoCampus.

NB: Tilmelder I jer to medarbejdere fra samme institution, kan I få en studerende gratis med.

Du kan hente en printvenlig version af programmet for konferencen her:

Program

9.00 Registrering og morgenmad
9.30 Velkomst v/ Grøn Campus og Stefan Hermann, Rektor Københavns Professionshøjskole
9.45

Bæredygtighed i uddannelse – bæredygtige campusser v/ Jeppe Læssøe, Professor MSO på DPU

10.15 At bruge FN-verdensmål aktivt i forskning og uddannelse v/ Jacob Brandtberg og Mathilde Aggebo,
KADK, Arkitektskolen
10.45 Pause
11.00 Grøn Campus – hvordan starter vi? Erfaringer fra Københavns Universitets Grøn Campus indsats v/
Tomas Refslund Poulsen, KU Grøn Campus
11.30 Bæredygtigt studieliv – betydningen for uddannelse og campus v/ studerende
11.45 Bæredygtige campusser i et internationalt perspektiv - Inspiration og gode ideer fra hele verden v/
Anders Riel Müller, Københavns Professionshøjskole
12.00 Hvad tilbyder Friluftsrådet? v/ Karen Præstegaard Hendriksen, Friluftsrådet
12.05 Kort præsentation af eftermiddagens workshops
12.15 Frokost: Bæredygtig Buffet
13.15

Workshops:
W1: På vej mod bæredygtige uddannelsesinstutioner: erfaringer, ideer og perspektiver v/ Mads
Strarup, Vicerektor, Københavns åbne Gymnasium

W2: Campushaven som er grønt læringsrum på Professionshøjskolen v/ Morten Kromann Nielsen,
Ph.d., University College Lillebælt

W3: Bæredygtige partnerskaber i en global verden: Med udgangspunkt i Verdensmål nr. 17 v/ Niels
Larsen, Ph.d., Konsulent i Kijani Institut og ansat på skolerne i Oure

W4: Campus køber ind - men hvordan i forhold til bæredygtig udvikling? Kan økologi, klimahensyn,
lokale leverandører m.v. spille en rolle eller er løbet kørt? v/ Dorte Ruge, PhD adjunkt, University
College Lillebælt

14.45 Kaffe, the, kage og frugt
15.00

Veje mod bæredygtig omstilling

Inputs fra workshops samles til en fælles handlingsplan for bæredygtig omstilling på Danmarks campusser.
Hvilke mål skal opnås inden vi ses i 2019?

16.00 Tak for i dag


 

Aktivitetsnummer: 480002.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

Ansatte: 300 kr. - Studerende: 150 kr. Tilmelder I jer to medarbejdere fra samme institution, kan I få en studerende gratis med.

Målgruppe: 

Vi opfordrer både studerende og ansatte til at tilmelde sig, da konferencen vil fokusere på samspillet mellem alle de forskellige dele af et campus.

Type: 

  • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk