Aktionsforskningens forandringskraft – små skridt i stor skala?

Den 24. og 25. november 2016 inviterer Professionshøjskolen UCC i samarbejde med AAU og RUC til den 10. nationale konference i DAN, Dansk Aktionsforskningsnetværk.

Formål

Aktionsforskningens forandringsambitioner spænder over forskellige typer af forandringer og over forskellige ambitioner om skala: Nogle traditioner har fokus på kollektive dannelses- og læreprocesser, andre på organisatoriske forandringsprocesser, og andre igen på sociale myndiggørelsesprocesser eksempelvis i lokalsamfund. Og mens nogle traditioner arbejder i små, tætte og kontinuerlige grupper – fx knyttet til et lokalmiljø eller en arbejdsplads – arbejder andre i meget store og bevægelige grupper på tværs af sektorer og ’steder’, og kombinerer lokale, regionale og statslige niveauer.

Med temaet for denne 10. konference i Dansk Aktionsforskningsnetværk vil vi sætte fokus på aktionsforskningens særlige optagethed af forandringer. Vi diskuterer, hvad forandringsambitionernes skala betyder for det praktiske arbejde, for forandringsprocessernes karakter og for forskningstemaer og -interesser.  

Vi har kaldt konferencen aktionsforskningens forandringskraft – små skridt i stor skala? Dermed vil vi sætte fokus på relationen mellem hvordan de små (og store) skridt, aktionsforskningen kan tage, og de store (og små) forandringsprocesser, det kan skabe. Vi ønsker at samle aktionsforskere fra forskellige sektorer, traditioner og felter til en fælles udforskning af perspektiver og udfordringer i aktionsforskningens forandringsambitioner.

Indhold

Konferencen forløber over to dage og består af to offentlige forelæsninger, samt parallelle workshops med paperfremlæggelse for konferencedeltagere.

De offentlige forelæsninger holdes af:

 • Danny Burns, Cluster Leader and professorial Research Fellow ved Institute of development studies, University of Sussex, UK
 • Birger Steen Nielsen, professor emeritus, ved Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet, Danmark
   

Der afholdes tre workshopsessions.

Ved workshops diskuteres indleverede papers, som forventes læst af alle, der deltager i pågældende workshopsession. Konferencedeltagere opfordres ved tilmelding til at melde sig som ordstyrere.

Papers kan indsendes på de skandinaviske sprog eller engelsk. Se nærmere om paperindlevering og workshopformatet på konferencens hjemmeside. Workshopinddelingen meddeles på konferencens hjemmeside efter tidsfristen for indlevering af papers.  

Program

Aktionsforskningens forandringskraft – små skridt i stor skala?

Torsdag den 24. november 2016
10.00 Kaffe og check in
10.30

Velkomst med følgende punkter;

Officiel velkomst ved Laust Joen Jakobsen, Rektor for UCC

Velkomst ved konferencekomiteen

11.15 Keynote ved Danny Burns (åben forelæsning). Titel følger
12.30 Frokost (på campus)
13.30 Dialog med keynote
14.15 Kaffe
14.45 Workshop med paperfremlæggelser
14.45 1. stream
16.15 Pause
16.30 2. stream
18.00

Afslutning af konferencens første dag  - networking

Afsluttende drinks i fælles salen

Networking omkring posters

19.00 Middag et sted i byen

 

Fredag den 25. november 2016
9.00 Godmorgen
9.15 Keynote ved Birger Steen Nielsen (åben forelæsning). Titel følger.
10.30 Kaffe
10.45 Dialog med Keynote
11.30 Workshop med paperfremlæggelser
11.30 3. stream
13.00 Frokost
14.00 Afrunding af konferencen

Inspiration til mulige temaer for papers:

 • Deltagelsesformer og metoder i aktionsforskningen
 • Aktionsforskning i/med velfærdsprofessioner
 • By, borger og lokaludvikling
 • Aktionsforskning i og med ledelse og organisationer
 • Aktionsforskning i og med børn, unge og brugere
 • Aktionsforskning mellem nationale og internationale perspektiver

Deltagelse

Deltagelse for hele konferencen kræver tilmelding med betaling. Deltagelse i de åbne forelæsninger kræver tilmelding, der er intet tilmeldingsgebyr.

Ønsker man at fremlægge paper, indsendes abstract (max 1 side) . Planlægningskomiteen forestår fordelingen af de optagne papers og organisation af parallelle workshops. Ved tilmelding opfordres man til at melde sig som ordstyrer for en workshop. Det gælder også for deltagere, som er tilmeldt uden paper. Du kan læse mere om hvad det vil sige at være ordstyrer ved en workshop i beskrivelsen af workshop-formatet:

Ph.d.-kursus

I forbindelse med konferencen afholdes et ph.d.-kursus i samarbejde mellem RUC og UCC. Kurset afholdes 21.-23. november. Forskningskonferencens to keynote speakers, Danny Burns og Birger Steen Nielsen deltager på kurset.

Tilmelding til ph.d.kurset foregår via hjemmesiden for Forskerskolen i Livlang Læring, RUC. Kontaktperson for ph.d.-kurset: Janne Gleerup: gleerup@ruc.dk

Mere information om ph.d.kurset følger.

 

Planlægningskomiteen 2016

Konferencen arrangeres af Dansk Aktionsforskningsnetværk (DAN), som primært består af forskere fra professionshøjskolen UCC, Roskilde Universitet (RUC) og Ålborg Universitet (AAU). Læs mere om DAN på www.aktionsforskning.dk Planlægningskomiteen for konferencen i 2016 består af: Mia Husted, Ida Kornerup, Signe Hvid Thingstrup og Ditte Tofteng, afdelingen for forskning, udvikling og internationalisering ved professionshøjskolen UCC.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 24. november 2016 kl. 10:00 til Fredag d. 25. november 2016 kl. 14:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Professionshøjskolen UCC
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

3100 kr. ekskl. moms (dækker de faglige aktiviteter, frokost, kaffe samt middag den første dag). Studerende 300 kr. ekskl. moms (uden forplejning).

Type: 

 • Konferencer

Vigtige datoer