Konferencer

Her finder du UCC's kommende konferencer.

23. august 2018

Dialogmøde: Uddannelsesplan som guideline

Vi glæder os til at genetablere dialogmøder for praktikvejledere på pædagogområdet 3-4 gange om året. På første dialogmøde sætter vi fokus på uddannelsesplanen.

Sted: 

  • København
27. august 2018

Informationsmøde: Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er nu næsten en realitet, og har forventet studiestart i december 2018. Uddannelsen er en realisering af det kompetenceløft for sygeplejersker i kommunerne, som er en del af handleplanen for Den Ældre Medicinske Patient.

Sted: 

  • København
29. august 2018

Idrætsunderviserens dag 2018

Gå på opdagelse i kroppen og bevægelsen, og vær med til at undersøge nye potentialer for fagets indhold og vanepraksisser – historisk, nutidigt og fremtidigt, innovativt og konkret. Vi ser på en række forskellige indholdsområder, der griber fat i, hvad der skabte faget og dets indhold, og flytter det til et nutidigt og et fremtidsperspektiv.
30. august 2018

Mini-maker dag

Mini-Maker er et EU projekt (Erasmus+) hvor UCC (KP) i samarbejde med Københavns- og Furesø kommuner og Hippomini arbejder på at udvikle nye måder at kombinere brugen af de digitale teknologier og det traditionelle skabende arbejde i dagtilbud. Derudover er der i projektet deltagere fra Tyskland, Belgien og Norge.

Sted: 

  • København
4. september 2018

Informationsmøde: Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er nu næsten en realitet, og har forventet studiestart i december 2018. Uddannelsen er en realisering af det kompetenceløft for sygeplejersker i kommunerne, som er en del af handleplanen for Den Ældre Medicinske Patient.

Sted: 

  • Hillerød
13. september 2018

Religionernes dag 2018 - Kultur og religion

Hvad er kultur? Hvad er religion? Og hvordan forholder de to fænomener sig til hinanden? Skaber religion kultur eller er religion tværtimod et kulturelt udtryk? Eller er forholdet snarere dialektisk? Hvor mange religioner kan en kultur rumme uden at miste konturerne af sig selv som kultur, og hvor mange kulturelle udtryk skal en religion manifestere sig i uden at miste konturerne af sig selv som...

Sted: 

  • Aarhus

Sider

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.