Konferencer

Her finder du UCC's kommende konferencer.

17. januar 2019

Dialogmøde om skriftlighed i praktikken

Kom til dialogmøde og bliv klogere på følgende temaer: Skriftlighed som refleksionsværktøj Studerendes arbejde med portfolio Skriftlighed som en del af professionskompetencen
23. januar 2019

Når koden er knækket 2019

Københavns Professionshøjskole afholder til januar 2019 konferencen Når koden er knækket. Også denne gang er der tale om et spækket program med spændende oplægsholdere. Konferencen foregår den 23. januar 2019 på Scandic Copenhagen. Denne gang er overskriften: "Skriv og læs!"

Sted: 

  • København
22. marts 2019

Billedkunstfagets dag 2019

CFU afholder Billedkunstfagets dag i samarbejde med ARKEN Undervisning. Dagen er målrettet lærere og pædagoger med interesse for billedkunstfaget og dets tværfaglige potentialer. ARKEN viser i 2019 en stor udstilling med australske Patricia Piccinini, en af samtidskunstens helt særlige og vigtige internationale stemmer. Piccinini (f. 1965) tematiserer i sin kunst nye former for liv, der banker på...

Sted: 

  • København
26. marts 2019

Sproglærerens dag 2019

En dag i grammatikkens tegn! På sproglærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Hvad betyder det at arbejde med funktionel grammatik? Hvordan kan jeg fremme en legende tilgang til grammatikken? Hvordan kan jeg højne eleverne sproglige korrekthed? Disse og andre spørgsmål får du svar på i løbet af dagen. PROGRAM Kl. 08.30 Ankomst,...
27. marts 2019

Dansklærerens dag 2019

En dag, hvor du som dansklærer bliver opdateret inden for dit fag. Danskkonsulenterne på CFU sammensætter et varieret, højaktuelt og vedkommende program. Program udsendes og offentliggøres på ucc.dk i januar 2019. CFU 199027

Sted: 

  • København
9. april 2019

Matematiklærerens dag 2019

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Program udsendes og offentliggøres på ucc.dk i foråret 2019. CFU 199024
30. april 2019

PLC-netværksmøde for læringsvejledere

Netværksmødet har til formål at være ramme for inspiration og videndeling. Formen på mødet vil være korte oplæg fra forskellige aktører, der kommer med input til det givne tema. Deltagerne i netværksmødet får lejlighed til at drøfte perspektiverne i oplæggene og både bidrage med refleksioner samt få nye vinkler på temaet.
23. maj 2019

Børnehaveklassens dag 2019

Kom og vær aktiv på en dag, hvor vi sætter spot på børnehaveklassen. Vi har udviklingen af elevernes sociale kompetencer på dagsordenen og ser på de mange måder, hvorpå vi kan styrke elevernes læring og samtidig fastholde de bløde værdier. Tag gerne dine kolleger med, det giver dobbelt glæde. Program udsendes og offentliggøres på ucc.dk i starten af 2019. Målgruppe Børnehaveklasseledere, lærere...

Sted: 

  • København
12. november 2019

PLC-netværksmøde for læringsvejledere

Netværksmødet har til formål at være ramme for inspiration og videndeling. Formen på mødet vil være korte oplæg fra forskellige aktører, der kommer med input til det givne tema. Deltagerne i netværksmødet får lejlighed til at drøfte perspektiverne i oplæggene og både bidrage med refleksioner samt få nye vinkler på temaet.

Sted: 

  • København

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.