Undervisningsdifferentiering - et princip møder praksis

Konference i Aarhus om forsknings- og udviklingsprojektet ’Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov’.

Konferencen ” Undervisningsdifferentiering – Et princip møder praksis” afholdes af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet i samarbejde med professionshøjskolerne UCC , VIA UC & UC SYD samt Undervisningsministeriet, idet udgangspunktet er det fælles forsknings- og udviklingsprojekt ’Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov’.
Målet med projektet har været begrebsligt at afklare forskellige former for undervisningsdifferentiering samt at udvikle didaktiske designs, som kan afprøves, beskrives, analyseres og evalueres som eksempler på god praksis i forhold til undervisningsdifferentiering rettet mod elever i komplicerede læringssituationer. Det er projektets resultater, som præsenteres på denne konference både i plenum og i workshops.

Der afholdes en tilsvarende konference i København den 9. januar 2014.

Praktiske oplysninger

Tid

Mandag d. 13. januar 2014 kl. 9:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

VIA University College, lokale 11.05
Hedeager 2
8200 Aarhus N

Pris: 

350 kr.

Type: 

  • Konferencer