Undervisningsdifferentiering - et princip møder praksis

Konference i København om forsknings- og udviklingsprojektet ’Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov’.

Konferencen ” Undervisningsdifferentiering – Et princip møder praksis” afholdes af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet i samarbejde med professionshøjskolerne UCC , VIA UC & UC SYD samt Undervisningsministeriet, idet udgangspunktet er det fælles forsknings- og udviklingsprojekt ’Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov’.
Målet med projektet har været begrebsligt at afklare forskellige former for undervisningsdifferentiering samt at udvikle didaktiske designs, som kan afprøves, beskrives, analyseres og evalueres som eksempler på god praksis i forhold til undervisningsdifferentiering rettet mod elever i komplicerede læringssituationer. Det er projektets resultater, som præsenteres på denne konference både i plenum og i workshops.

Der afholdes en tilsvarende konference i Aarhus den 13. januar 2014.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 9. januar 2014 kl. 10:00 til 16:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU, lokale A 220
Tuborgvej 164,
2400 København NV

Pris: 

350 kr.

Type: 

  • Konferencer