Aktuelle temaer

På UCC's temasider finder du ny viden og inspiration inden for aktuelle temaer. Få viden om hverdagens og fremtidens udfordringer i blandt andet folkeskoler, daginstitutioner og på sundhedsområdet.

Tema: Projekter med A.P. Møller Fonden

UCC deltager i en række projekter, der er helt eller delvist finansieret af bevillinger fra A.P. Møller Fonden. Projekterne spænder bredt over det pædagogiske område og involverer både kommuner og organisationer.

Tema: Skolereformen

Den nye skolereform kræver ændringer i folkeskolen for både elever, lærere og ledere. Skolen skal organiseres på en anden måde, der åbner op for nye muligheder. Nye samarbejdsformer skal indgås og skoledagen skal varieres på andre måder end før. Der skal være tid og plads til udvikling. For at idéerne skal lykkes, må lederne gå forrest og vise vej. Få inspiration og bud på, hvordan udfordringerne kan gribes an.

Tema: Velfærdsledelse

På UCC hæver vi os op over det almindelige og leverer fremtidssikrede unikke løsninger inden for velfærdsledelse. Vejen til målet er at uddanne de offentlige ledere, så de styrkes i at løse de centrale udfordringer og kan pege på nye løsninger.

Tema: Science

Danmark har brug for naturvidenskabelige og tekniske eksperter, men hvordan får vi åbnet flere børn og unges øjne for matematik og science? Det kan du læse mere om på temasiden, hvor vi sætter fokus på matematik og science i skoler og dagtilbud. Få inspiration og redskaber til arbejdet med børn og naturvidenskab.

Tema: Inklusion

Hvor går grænserne for inklusion, og hvad er løsningerne? Når den nye inklusionslov omsættes til virkelighed i alle landets kommuner i de kommende år, skal op mod 50.000 børn, der tidligere har gået i specialklasser, undervises i den almindelige folkeskole. Det stiller krav til pædagoger, lærere og andre, som arbejder med børn og unge i det daglige – og også til skole- og institutionsledelser. Læs her om udfordringer, løsninger og dilemmaer.

Tema: Digitale medier

Digitale medier fylder stadig mere i børns liv og i de fleste danske kommuner inddrager pædagoger og lærere i stigende grad tablets, smartboards og sociale medier i det daglige arbejde. Det stiller store krav til den enkelte pædagog eller lærer at finde hoved og hale i de digitale mediers uanede muligheder. Hvordan sikrer vi, at de understøtter målet med undervisningen eller pædagogikken? Få inspiration, råd og redskaber på temasiden.

Tema: Early English

Skolereformen aktualiserer et behov for tæt samarbejde mellem skoler, SFO’er og børnehaver, der alle i fremtiden skal medvirke til at opbygge børns engelskkundskaber gennem leg og læring. Lærere og pædagoger står over for nye udfordringer med engelsk i skoler og dagtilbud. Som noget nyt eksperimenterer bl.a. Gentofte Kommune med engelsk i børnehaven.  Få inspiration og redskaber til, hvordan udfordringen kan gribes an.

Tema: Talentudvikling

I Folkeskolereformen står der, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Mange kommuner har de senere år øget opmærksomheden på undervisning af gruppen af særligt dygtige elever i folkeskolen og i UCC har vi mærket en stigende efterspørgsel efter kompetenceudvikling på området. På temasiden finder du links til UCC's tilbud og aktiviteter inden for arbejdet med talentfulde børn samt en række relevante links.

Tema: 3D-Væksthuset

Der er etableret et Eksperimentarium på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, hvor studerende og undervisere arbejder med at udvikle og skabe disse sammenhænge ved at eksperimentere med fysisk indretning og digitale teknologier med det formål at skabe nye struktureringer og fysiske organiseringer i undervisningsområdet.

 

Kontakt

Find en ekspert

Er du journalist, og har du brug for en ekspert til en kommentar eller et interview, kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.