21st Century Learning Design

Få styr på arbejdet med kompetencer ved at anvende det didaktiske redskab/koncept 21st Century Learning Design. Konceptet tilbyder en række strukturer, der kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere og udvikle følgende kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. For hver af ovenstående kompetencer tilbydes en "nøgle", der angiver hvor grundigt, der arbejdes med de enkelte kompetencer.

På kurset forklares konceptet nærmere, samtidig med at de enkelte kompetencer og tilhørende nøgler gennemgås og diskuteres. Desuden fokuseres der på, hvordan nøglerne konkret kan anvendes i undervisningen.

Målet med kurset er at gøre dig i stand til at anvende 21st Century Learning Design til planlægning, gennemførelse og evaluering af din egen og dit teams undervisning.

 

 

21st Century Learning Design