Pædagogfaglighed og læreprocesser

Vil du gerne udvikle dine pædagogfaglige evner? På diplommodulet "Pædagogfaglighed og læreprocesser" lærer du at planlægge, udføre, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges trivsel, alsidige udvikling, læring og dannelse:

Science i børnehøjde

Skoleelever arbejder med elektronik

Uddannelse for ansatte i skolen

UCC's katalog med kurser og uddannelser for ansatte i skolen 2018-2019 er udkommet og sendt til alle skoler i Region Hovedstaden. Du kan se kataloget elektronisk her.