Feltarbejde

På feltarbejde i socialpsykiatrien

Hvordan får unge og pædagoger deres hverdagsliv til at fungere på et bosted? For at finde ud af det laver forskerne Anne Mia Steno og Birgitta Frello feltarbejde på et bosted for unge voksne med svære psykiske lidelser.

Talent for ledelse

Professionshøjskoler bag nyt tidsskrift om ledelse

Julie Fanny Joost med nogle af de elever, som hun underviste i Zambia som en del af sin udlandspraktik fra UCC's læreruddannelse

En afstikker til Zambia styrkede Julie

Som lærerstuderende, der altid har taget den lige vej, er et praktikophold i et helt anderledes land noget af det bedste, man kan kaste sig ud i. Det mener 23-årige Julie Fanny Joost, der underviste i idræt på en kostskole for fattige unge ved den smukke Tanganyika-sø.

Den kommende Campus Carlsberg

Campus Carlsberg 2016

I september 2016 er UCC's uddannelser i Københavnsområdet flyttet sammen i en stor campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København.